Plannen regeerakkoord 2017

 

Na een lange formatieperiode, hebben de 4 partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een regeerakkoord bereikt. Dat regeerakkoord beslaat allerlei terreinen en besteedt ook veel aandacht aan de arbeidsmarkt. Hoewel het vooralsnog alleen maar gaat om plannen en een concrete uitwerking nog op zich laat wachten, is wel van belang om een aantal punten al te benoemen.

Ontslagrecht

 • Werknemers hebben vanaf dag een recht op een transitievergoeding, en dus niet pas na twee jaar zoals nu het geval is.
 • Er komt een cumulatiegrond bij ontbindingsverzoeken. Dat betekent dat anders dan nu het geval is, het weer mogelijk wordt om meerdere ontslagredenen bij elkaar op te tellen en aan de rechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit schept voor werkgevers dus wat meer mogelijkheden dan het zeer strikte grondenstelsel dat we nu kennen. Tegelijkertijd is het wel zo dat wanneer de rechter ontbindt op een cumulatie van ontslaggronden, de rechter ook een hogere vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). Kortom ontslag wordt waarschijnlijk iets makkelijker.
 • Voor arbeidscontracten van langer dan 10 jaar, zal geen verhoging van de transitievergoeding meer plaatsvinden.
 • De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op een transitievergoeding wordt verruimd. Ook scholing die betrekking heeft op de interne organisatie mag op de transitievergoeding in mindering komen. (Nu geldt dat alleen voor opleidingen die niet specifiek op het bedrijf van de werkgever zijn gericht).
 • Specifiek voor kleinere werkgevers worden er maatregelen ingevoerd die de gevolgen van het betalen van een transitievergoeding verzachten.

Keten van tijdelijke contracten

 • De periode waarna een onbepaalde tijd contract ontstaat wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. De tussenpose tussen tijdelijke contracten blijft 6 maanden, met uitzonderingen van afwijkingen in een CAO.
 • De proeftijd kan verlengd worden tot maximaal 5 maanden.

Payrolling en nul-urencontracten

 • Het kabinet gaat er voor zorgen dat payrolling en nul-urencontracten “terug gaan naar de basis” dat betekent dat diverse maatregelen worden geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat payrolling en nul-urencontracten feitelijk minder aantrekkelijk worden.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • Voor kleine werkgevers [tot 25 werknemers] wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van 2 naar 1 jaar.

ZZP-ers

 • Er wordt een nieuwe wet ingevoerd die (de opdrachtgever van) echte zelfstandigen vooraf de zekerheid biedt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar tegelijkertijd schijnzelfstandigheid voorkomt.
 • Wanneer een zzp’er werkzaamheden verricht tegen een laag tarief in combinatie met een lange duur of tegen een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit tarief zal waarschijnlijk liggen tussen de 15 en 18 euro per uur.
 • Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandigen een keuze ingevoerd om geen loonbelasting af te dragen en premies werknemersverzekeringen te betalen.
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft vooraf duidelijkheid over de inhuur van zelfstandigen en lijkt daarmee dus op de VAR verklaring die we tot een tijd geleden kenden..

Hoe deze plannen concreet in de praktijk uit zullen pakken is nog de vraag. Vermoedelijk zullen de sociale partners ook betrokken worden bij het proces, zodat het goed mogelijk is dat [een deel van] deze plannen nooit of op een heel andere manier concreet zullen worden.