"INVESTEREN 2.0" Nieuwe vormen van financieren en investeren

Nieuwe vormen van financieren en investeren

Op dinsdag 19 november 2019 organiseert BG.legal een seminar over hedendaags investeren en financieren. Huidige bedrijfsvoering is niet te vergelijken met bedrijfsvoering van tien jaar geleden. Dat geldt ook voor bedrijfs- en projectfinanciering. Tien jaar geleden was bancaire financiering de belangrijkste bron, tegenwoordig zien we een verschuiving naar alternatieve of aanvullende vormen van financiering. Denk aan private investment, crowdfunding en kredietunies. Dit kan leiden tot nieuwe kansen.   Hoe werkt dit ‘nieuwe’ financieren en investeren? Wat komt daarbij kijken? En is het allemaal wel zo nieuw en anders? Ook voor het MKB/startups/scaleups? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, heeft BG.legal onderzoek gedaan onder private investors. Op 19 november aanstaande zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden.  
Paneldiscussie met Theo Verbruggen
Aansluitend vindt onder leiding van Theo Verbruggen een paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van verschillende verstrekkers van alternatieve financiering en bedrijven die daarvan gebruik hebben gemaakt. Ook uw vragen worden daarin beantwoord. Bezoekers gaan naar huis met praktische tips om kansen te pakken die moderne vormen van investeren en financieren bieden. Geïnteresseerd? Houd dan in ieder geval dinsdagmiddag 19 november aanstaande van 15.00 uur tot 18.00 uur vrij in uw agenda en meld u alvast aan via seminar@bg.legal BG.legal. Ziet kansen. Gespreksleider Theo Verbruggen Mediaman Theo Verbruggen haalt verhalen vaak op met de camera. Is vooral werkzaam als verslaggever voor het NOS-journaal en Omroep Brabant. Naast zijn radio- en tv werk verzorgt hij vaak presentaties van evenementen en is dagvoorzitter/moderator bij tal van bijeenkomsten en congressen.
Post by BG.legal   Download brochure Retail