Archives

Handelsregisterwet wordt gewijzigd

-

Op 25 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat tot gevolg heeft dat de Handelsregisterwet 2007 op een aantal punten wordt gewijzigd. Het aangenomen wetsvoorstel is hier...

Lees meer

De taalkundige uitleg van de Earn-Out

-

Als een bedrijf verkocht wordt, moet een koopprijs betaald worden. Professionele adviseurs bepalen doorgaans de waarde van de aandelen. Soms is een deel van de koopprijs afhankelijk van toekomstige prestaties....

Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
Lees meer
Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
Lees meer
Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
Lees meer
Geschillen tussen aandeelhouders
Lees meer
Webinars
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
Lees meer
Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
Lees meer
Schuldenscan
Lees meer
Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
Lees meer
Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
Lees meer
Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
Lees meer
Overnames
Lees meer
Economische Eigendom, hoe werkt dat?
Lees meer
Bijzondere overeenkomsten
Lees meer
Aandeelhoudersovereenkomst
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement
Lees meer
Externe aansprakelijkheid bestuurder
Lees meer
Interne aansprakelijkheid bestuurder
Lees meer
Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
Lees meer
SAVE THE DATES
Lees meer
Brochures Ondernemingsrecht
Lees meer
De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
Lees meer
Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
Lees meer
BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
Lees meer
Ingrijpende wijziging regels voor distributieovereenkomsten per 1 juni 2022
Lees meer
Schending van deponeringsplicht is economisch delict
Lees meer
Wanneer is een titel een executoriale titel?
Lees meer
Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
Lees meer
Algemene Voorwaarden B2B
Lees meer
De pre-pack, terug van weggeweest?
Lees meer
Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
Lees meer
NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
Lees meer
Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
Lees meer
De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
Lees meer
De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
Lees meer
Wraking van de rechter
Lees meer
Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
Lees meer
De zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming
Lees meer
Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
Lees meer
Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
Lees meer
De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
Lees meer
Fusies en overnames
Lees meer
Restvoorraad bij einde distributieovereenkomst
Lees meer
Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
Lees meer
De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
Lees meer
Kapper
Lees meer
Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
Lees meer
Als de handschoenen uit gaan ….
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
Lees meer
Betekeningsperikelen
Lees meer
Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
Lees meer
Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
Lees meer
Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
Lees meer
Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
Arbeidsmigranten op vakantiepark, recreatief verblijf of niet?
Lees meer
Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
Lees meer
Conformiteit van een woning
Lees meer
Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
Lees meer
Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
Lees meer
Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
Lees meer
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
Lees meer
Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
Lees meer
Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
Lees meer
Schizofrene patiënt maakt betalingen over aan ‘vriendinnen’ in het buitenland.
Lees meer
Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
Lees meer
WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
Lees meer
“IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
Lees meer
De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Tijdverloop in een civiel geschil
Lees meer
Is een schoonzoon te vertrouwen?
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Participaties
Lees meer
De zorg voor een particuliere borg
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Kosten aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Het verpandingsverbod wordt afgeschaft
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
De EU Betekeningsverordening aangepast
Lees meer
Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
Lees meer
De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
Lees meer
Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
Lees meer
Het “Corona-verweer”
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
Lees meer
Dynamische haviltex of dwaling
Lees meer
BKR en het recht om vergeten te worden
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Ontbinding van een overeenkomst
Lees meer
Incoterms 2020
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
Lees meer
Incasso
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Verdrag van Singapore
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
Matiging van contractuele boete
Lees meer
Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
Lees meer
Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Commercial Litigation
Lees meer
Procesrecht
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Goederenrecht
Lees meer
Verbintenissenrecht
Lees meer
Contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
Fusies
Lees meer
Ondernemingsrecht
Lees meer
Onrechtmatige daad
Lees meer
Erfdienstbaarheden
Lees meer
Algemene voorwaarden
Lees meer
Distributie
Lees meer
Agentuur
Lees meer
Overnames
Lees meer
Financiering en zekerheden
Lees meer
Due Diligence
Lees meer
Pandrecht
Lees meer
Hypotheekrecht
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer
  • Seminar bescherming van creativiteit

    Lees meer