Archives

Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn

-

Stiefouderproblematiek Tijdens het afwikkelen van een nalatenschap kunnen de erfgenamen tegen veel problemen aanlopen. Wanneer er sprake is van een samengesteld gezin, wordt dit er vaak niet beter op.  De...

Lees meer

Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?

-

We worden met z’n allen reislustiger. Het komt dan ook steeds vaker voor dat familieleden naar het buitenland verhuizen of dat familieleden een woning of andere goederen (zoals een bankrekening)...

Lees meer

Ontruiming van een woning na overlijden?

-

De benoeming van een vereffenaar kan een oplossing zijn! Het gebeurt regelmatig, een huurder overlijdt en er wordt vervolgens niets met de woning gedaan. De erfgenamen zijn niet in beeld...

Lees meer

Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?

-

Veel mensen hebben er één: een levensverzekering. De verzekeringsnemer kiest zelf de begunstigden van zijn levensverzekering. Dit zijn in veel gevallen de kinderen. Maar wat als één van de kinderen...

Lees meer

Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?

-

Een ouder kan (één van) zijn kinderen onterven. Toch kan een kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie. Deze legitieme...

Lees meer

Help, mama maakt alles op! Wat nu?

-

Bij het overlijden van één van de ouders is de meest standaard verdeling van de nalatenschap in Nederland de “wettelijke verdeling”. Hierbij wordt het vermogen van ene ouder toebedeeld aan...

Lees meer

Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!

-

We zien het regelmatig: legaten in testamenten. Maar enkel het opschrijven van een legaat in het testament is niet voldoende. Het legaat moet geëffectueerd worden en dus letterlijk aan de...

Lees meer

De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?

-

We zien het veel in testamenten van partners. De gehele nalatenschap van de ene partner wordt nagelaten aan de langstlevende partner. Indien er kinderen in het spel zijn, krijgen deze...

Lees meer

De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?

-

Stel, je hebt nog geld tegoed van een overleden persoon. We spreken dan over een vordering op een nalatenschap. In eerste instantie maak je dit kenbaar bij de erfgenamen of...

Lees meer

De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?

-

Niet iedereen denkt eraan om bij een echtscheiding ook zijn testament te veranderen. Maar wat nu als je dat vergeten bent? Blijven de bepalingen die je hebt opgenomen ten gunste...

Lees meer

Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?

-

Spraakmakende uitspraak Op 12 mei heeft het Gerechtshof Den Haag in een spraakmakende uitspraak geoordeeld over de vraag wie de erfgenamen zijn van een bruidspaar, dat vlak na elkaar overlijdt...

Lees meer

Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder

-

De Rechtbank Rotterdam wijst in een recente uitspraak[1] het verzoek tot benoeming van een vereffenaar toe, omdat de langstlevende echtgenote niet meewerkt aan het vaststellen van de vorderingen van haar...

Lees meer

8 november 2019 - Dag van de Erfenis

-

Op 8 november aanstaande is het de Dag van de Erfenis, een initiatief van de vFAS (Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en de VMN (Vereniging Mediators in het Notariaat).  Deze dag...

Lees meer
Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
Schending van deponeringsplicht is economisch delict
Lees meer
Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
Lees meer
De pre-pack, terug van weggeweest?
Lees meer
NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
Lees meer
WHOA en pensioenpremies (I)
Lees meer
Deel V: timing van een WHOA verzoek is essentieel
Lees meer
Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie
Lees meer
IE in de holding
Lees meer
Een belangrijke oorzaak van het faillissement
Lees meer
Als de handschoenen uit gaan ….
Lees meer
Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
Lees meer
Aandeelhouders
Lees meer
Contractspartijen en schuldeisers
Lees meer
Onderneming in financiële moeilijkheden
Lees meer
WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
Lees meer
Ontruiming van een woning na overlijden?
Lees meer
Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
Lees meer
De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?
Lees meer
Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
Lees meer
De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
Lees meer
De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
Lees meer
Help, mama maakt alles op! Wat nu?
Lees meer
Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
Lees meer
Het saneren van schulden (een stappenplan)
Lees meer
Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
Lees meer
Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
Lees meer
Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
Lees meer
De Startverklaring voor de WHOA
Lees meer
Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
Lees meer
De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
Lees meer
Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
Lees meer
Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
Lees meer
Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
Lees meer
Deel I: De WHOA-procedure
Lees meer
Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
Lees meer
Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
Lees meer
Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
Lees meer
15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
Lees meer
Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
Lees meer
Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder
Lees meer
Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
Lees meer
WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
Lees meer
De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
Lees meer
Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
Lees meer
Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
Lees meer
Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
Lees meer
Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?
Lees meer
Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
Lees meer
De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?
Lees meer
Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
Lees meer
De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?
Lees meer
Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
8 november 2019 - Dag van de Erfenis
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn
Lees meer
Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?
Lees meer
Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?
Lees meer
Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Erfrecht
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
Lees meer