Archives

Ontruiming van een woning na overlijden?

-

De benoeming van een vereffenaar kan een oplossing zijn! Het gebeurt regelmatig, een huurder overlijdt en er wordt vervolgens niets met de woning gedaan. De erfgenamen zijn niet in beeld...

Lees meer

Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?

-

Veel mensen hebben er één: een levensverzekering. De verzekeringsnemer kiest zelf de begunstigden van zijn levensverzekering. Dit zijn in veel gevallen de kinderen. Maar wat als één van de kinderen...

Lees meer

Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder

-

De Rechtbank Rotterdam wijst in een recente uitspraak[1] het verzoek tot benoeming van een vereffenaar toe, omdat de langstlevende echtgenote niet meewerkt aan het vaststellen van de vorderingen van haar...

Lees meer
Huisvesting arbeidsmigranten: huurbescherming en eigenrichting
Lees meer
Wettelijke eisen voor verduurzaming huurwoningen
Lees meer
(Ver)huurder kantoorgebouw, voldoet u al aan de energielabel C verplichting?
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten? Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer
Huur en aanbesteden
Lees meer
WKO-installatie in een huurcomplex: geen vastrecht verschuldigd!
Lees meer
Hoge Raad: horeca en winkelruimten recht op huurkorting
Lees meer
Nieuwe partner bij BG.legal
Lees meer
Sturing op seniorenhuisvesting is nodig!
Lees meer
Huur- of gebruiksovereenkomst: de vergoeding maakt het verschil
Lees meer
Korting op de huurprijs door corona aan banden gelegd
Lees meer
Meer gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur mogelijk
Lees meer
Warmtewet 2014 sluit toepassing correctiefactoren niet uit
Lees meer
Transformatie van kantoren naar woningen
Lees meer
De overeenkomst bepaalt niet (alleen) welk huurregime van toepassing is
Lees meer
Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
Lees meer
Tiny houses: kansvol wonen, let op juridische uitdagingen!
Lees meer
Huurkorting vanwege coronacrisis: overheidssteun (TVL) relevant!
Lees meer
De ex-echtgenoot: nog steeds erfgenaam na de echtscheiding?
Lees meer
Splitsing woning voor arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan?
Lees meer
Help, mama maakt alles op! Wat nu?
Lees meer
Huurkorting vanwege corona toegewezen!
Lees meer
Benoeming vereffenaar als gevolg van weigerende stiefmoeder
Lees meer
Maximaal aantal arbeidsmigranten in een straat in strijd met Europees Recht?
Lees meer
Biedt Airbnb de kans om extra inkomsten te verdienen?
Lees meer
Kunt u gemeentelijk beleid laten toetsen door de rechter?
Lees meer
Huurachterstanden door de coronacrisis: ook na heropening?
Lees meer
Arbeidsmigranten huisvesten na toezegging door de gemeente?
Lees meer
Verlenging huurovereenkomst onder Leegstandwet nodig?
Lees meer
Is verhuurder verplicht verlenging van de vergunning aan huurder mede te delen?
Lees meer
Handhaving bewoning arbeidsmigranten: inschrijving BRP van belang?
Lees meer
Boete in huurcontract wegens hennepkwekerij: oneerlijk beding?
Lees meer
Corona en huurprijs: het blijft een lastige combinatie
Lees meer
Eerste corona uitspraken: welke lessen kunnen huurders en verhuurders trekken?
Lees meer
De renovatieversneller: Versnelling subsidiëring duurzame renovatie huurwoningen
Lees meer
Bruidspaar overlijdt tijdens huwelijksreis. Wat gebeurt er met de erfenis?
Lees meer
De vereffenaar erkent mijn vordering niet: wat nu?
Lees meer
Steeds meer regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten
Lees meer
Beroep op ‘dringend eigen gebruik’ door woningbouwcorporatie Vestia slaagt niet
Lees meer
De verzorging van de langstlevende: hoe ver reikt deze eigenlijk?
Lees meer
Help! Eén van de kinderen eist zijn legitieme portie. Moet ik nu mijn huis uit?
Lees meer
Kamerverhuur in Eindhoven op de schop
Lees meer
Handhaving gemeente bewoning door arbeidsmigranten: wat kunt u doen?
Lees meer
8 november 2019 - Dag van de Erfenis
Lees meer
Ontbinding huurovereenkomst na huurachterstand: geen garantie op succes
Lees meer
Woning van een overledene voor een te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn
Lees meer
Wat moet ik doen als ik te maken krijg met een internationale nalatenschap?
Lees meer
Gemeente aansprakelijk voor onjuist principebesluit?
Lees meer
Is het betalen van de premie van een levensverzekering een schenking?
Lees meer
Handhaving van het verbod om dubbele bemiddelingskosten bij verhuur in rekening te brengen
Lees meer
Vereffening
Lees meer
Huurrecht
Lees meer
Erfrecht
Lees meer