Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking

23 dec 2020

Op 1 juli 2021 zal de WBTR in werking treden. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en het inwerkingtredingsbesluit is op 12 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Onderwerpen

De WBTR bevat regelingen voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • toezicht;
 • tegenstrijdig belang;
 • aansprakelijkheid;
 • ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • meervoudig stemrecht; en
 • belet en ontstentenis.

Dit betekent dat de regels voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen op bovenstaande gebieden wijzigen. In sommige gevallen zal een statutenwijziging nodig of aan te bevelen zijn.

Daarnaast wijzigt de WBTR ook de statutaire belet- en ontstentenisregeling voor bestuurders en commissarissen van N.V.’s en B.V.’s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie ondernemingsrecht van BG.legal.

Dit artikel is geschreven door Lisan Vermeer, advocaat ondernemingsrecht bij BG.legal.

Lisan Vermeer

 

  Contact

   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Tijdverloop in een civiel geschil
   Lees meer
   Is een schoonzoon te vertrouwen?
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   De zorg voor een particuliere borg
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   De EU Betekeningsverordening aangepast
   Lees meer
   De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
   Lees meer
   Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
   Lees meer
   Dynamische haviltex of dwaling
   Lees meer
   Ontbinding van een overeenkomst
   Lees meer
   Incoterms 2020
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
   Lees meer
   Verdrag van Singapore
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   Matiging van contractuele boete
   Lees meer
   Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
   Lees meer
   Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   De taalkundige uitleg van de Earn-Out
   Lees meer
   Handelsregisterwet wordt gewijzigd
   Lees meer
   Ondernemingsrecht
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
   Lees meer