Wijziging wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012

< afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Bijvoorbeeld in de overeenkomst of de algemene voorwaarden die onderdeel vormen van de overeenkomt. Let op: wij merken in de praktijk regelmatig dat algemene voorwaarden niet op de juiste wijze kenbaar zijn gemaakt of dat ze niet op de juiste wijze zijn overeengekomen. Het gevolg is dat een rechter ze passeert en dus ook de daarin opgenomen afspraken over onder andere incassokosten.

Algemene voorwaarden nog up to date?

Gelet op het bovenstaande kan het ook zijn dat uw algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

Wij bieden aan om uw algemene voorwaarden voor € 50,= ex btw te screenen om te zien of ze aangepast zouden moeten worden in verband met de nieuwe wettelijke regeling inzake de incassokosten. De screening voor € 50,= zal tot dit onderwerp beperkt zijn. Indien u hier vragen over heeft of een dergelijke screening wilt laten uitvoeren, dan kunt u hiervoor contact opnemen met:

 

Edith de Koning-Witte

T.: 0411 - 657526

E.: koning@bg.legal

of

Jos van der wijst

T.: 0411 - 657521

E.: wijst@bg.legal

Indien uw algemene voorwaarden geruime tijd geleden zijn opgesteld of indien de aard van uw activiteiten sinds het opstellen van uw algemene voorwaarden is gewijzigd, kan het zinvol zijn om uw algemene voorwaarden in zijn geheel te laten screenen om te bezien of ze up-to-date zijn.

Wij brengen hier graag een offerte voor uit.

 

Onze specialisten

Kim Albert
Jos van der Wijst
Marc Heuvelmans
Liedeke Floris
Daan Schalken
Edith de Koning-Witte
Dirk School
Lisan Vermeer
Rutger Boogers
Rik Wevers
Michael de Marco
Tom Oerlemans
Robin Verhoef
Hester van den Broek
Miriam van Ruijven
Marlies Hol
Stan Elsendoorn
Britt van den Branden
Mustafa Kahya
Frederick Droppert
Remco de Jong
Hub Dohmen
Yvonne Vetjens
Karlijn van der Meule
Jody Esveldt
Robbert van de Ven
Robin de Hoon