Seminar Investeren 2.0, nieuwe vormen van investeren en financieren

21 nov 2019

Op dinsdag 19 november 2019 organiseerde BG.legal een seminar over hedendaags investeren en financieren.  Zo'n 100 deelnemers waren aanwezig om hier met elkaar over te discussiëren. Huidige bedrijfsvoering is niet te vergelijken met bedrijfsvoering van tien jaar geleden. Dat geldt ook voor bedrijfs- en projectfinanciering. Tien jaar geleden was bancaire financiering de belangrijkste bron, tegenwoordig zien we een verschuiving naar alternatieve of aanvullende vormen van financiering, zoals private investment en crowdfunding. Dit biedt  nieuwe kansen.

Paneldiscussie met Theo Verbruggen

Hoe werkt dit ‘nieuwe’ financieren en investeren? Wat komt daarbij kijken? En is het allemaal wel zo nieuw en anders? Ook voor MKB/startups/scaleups? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, heeft BG.legal een verkennend onderzoek gedaan onder private investors. Dit onderzoek is vastgelegd in een whitepaper die de bezoekers na het seminar krijgen toegezonden. Tijdens het seminar werden de conclusies  van dit onderzoek gepresenteerd. Aansluitend vond onder leiding van Theo Verbruggen een interactieve paneldiscussie plaats met vertegenwoordigers van verschillende verstrekkers van alternatieve financiering en bedrijven die daarvan gebruik hebben gemaakt:

Het leverde de bezoekers inspiratie op en praktische tips om kansen te pakken die moderne vormen van investeren en financieren bieden. Het seminar werd afgesloten met een korte samenvatting en een plezierige netwerkborrel.

Whitepaper: Verkenningsonderzoek en samenvatting

Aan de bezoekers werd het whitepaper met daarin het verkennend onderzoek én een samenvatting van het seminar toegezonden. Interesse? Vul onderstaand contactformulier in en wij sturen u het whitepaper toe.

BG.legal