Aanmaningsbrief Europese Commissie aan Nederland over mogelijke aanbestedingsplicht woningcoöperaties

04 feb 2019

Uit het inbreukenpakket voor januari van de Europese Commissie [Commissie] blijkt dat de Commissie op 24 januari 2019 heeft besloten om een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcoöperaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving waarin woningcoöperaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.

7 december 2017 heeft de Commissie besloten om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Omdat in Nederland woningcoöperaties niet worden gezien als aanbestedende dienst zijn zij niet gebonden aan Europese richtlijnen over overheidsopdrachten. Echter aldus de Commissie, woningcoöperaties in Nederland zijn sterk afhankelijk van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau. Om die reden is de Commissie van oordeel dat de Nederland wellicht het EU-recht schendt.

Met name de transparantieverplichting in het aanbestedingsrecht die vereist dat woningcoöperaties hun aanbestedingen bekend maken om gelijke kansen te scheppen voor ondernemingen en om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankoop te garanderen, is hier dus in het geding.

De Commissie beoogt met de aanmaningsbrief gestuurd in december 2017 en met voornoemde aanvullende brief duidelijkheid te krijgen over nog onopgeloste juridische aspecten over dit onderwerp. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie. Als de Commissie vervolgens tot de conclusie komt dat Nederland niet voldoet aan zijn verplichting op grond van de EU-wetgeving, kan de Commissie een met redenen omkleed advies aan Nederland sturen. Dit is een formeel verzoek om aan het EU-recht te voldoen. Indien Nederland   vervolgens geen gevolg geeft aan het advies van de Commissie, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het moge duidelijk zijn dat er nog een vrij lange weg te gaan is alvorens wellicht er duidelijkheid komt over de al lang aan de orde zijnde vraag of woningcoöperaties nu wel of niet als aanbestedende dienst moeten worden aangemerkt. Wordt dus vervolgd!