Aanrijding met overstekende dieren

18 dec 2017

 

Het is weer volop in het nieuws. Met name aanrijdingen met wild. Op de Veluwe lopen momenteel een record aantal wilde zwijnen rond. Het aantal aanrijdingen met wilde zwijnen op de Veluwe is het afgelopen jaar dan ook flink gestegen, maar ook in andere natuurgebieden in Nederland.

Als een aanrijding plaats vindt dekt de verzekering dan de schade?

Wat als je remt voor een dier en de auto achter je rijdt achterop? Wie is er aansprakelijk?

Aanrijding dier en verzekering
In geval van botsing met een dier heb je alleen dekking voor de autoschade als je beperkt casco of volledig casco bent verzekerd. Dus bij alleen een WA dekking draai jezelf voor de schade op. Heb je onverhoopt letselschade opgelopen dan is deze letselschade gedekt als je een schade verzekering inzittende hebt afgesloten [SVI].

Heb je een aanrijding met een huisdier en ben je alleen WA verzekerd dan kan je de schade verhalen op de eigenaar [indien bekend] van het dier.

Achterop aanrijding door remmen voorste partij voor dieren
Twee rechtsregels zijn hierbij van belang:

  • Je mag niet remmen zonder verkeersnoodzaak
  • Je moet voldoende afstand houden om je voertuig tot stilstand te kunnen brengen

In het zgn ‘Eendjesarrest” wordt over een dergelijke zaak maar liefst 17 jaar geprocedeerd tot aan de Hoge Raad toe.

Het Eendjesarrest
Op een provinciale weg remt A omdat hij zag dat een eend vanaf de andere weghelft zijn weghelft opkwam. De achteropkomende B botste op de auto van A.

A stelt B aansprakelijk nu B onvoldoende afstand zou hebben gehouden. De verzekeraar van B erkent geen aansprakelijkheid. B had overigens op zijn schadeaangifteformulier wel aangegeven dat hij te weinig afstand had gehouden.

De zaak komt voor de rechter[s]. Tijdens de procedure heeft de verzekeraar van B nog gesteld dat A kort voor de aanrijding plotseling en onnodig hard heeft geremd, bewijs hiervoor is niet geleverd. De rechter gaat hier dus niet in mee. A heeft namelijk al eerder aangegeven dat zijn snelheid was gezakt naar 50 km en pas daarna is gaan remmen. Hij heeft hiermee rekening gehouden met andere wegebruikers. In deze situatie is achterop aanrijder B aansprakelijk;

Het is immers van algemene bekendheid, met name op provinciale wegen, een aanrijding als deze kan gebeuren en dit is niet zo uitzonderlijk dat bestuurder A en B daar bij hun rijgedrag geen rekening hoefde te houden. Voor bestuurder A betekent dit dat hij wel mocht remmen maar rekening moest houden met zijn achterop aanrijder.

Voor bestuurder B betekent dit dat hij een afstand tot voertuig A moest aanhouden dat hij in staat was zijn auto tot stilstand te brengen zonder deze te raken, ook in een geval als dit waarin bestuurder A voor de op de weg lopende eend remde.

Het hangt dus geheel af van de situatie wie aansprakelijk is. Ook is van belang wie wat kan bewijzen. De achterop aanrijder is niet zo maar aansprakelijk maar ook de remmende partij niet. Het is dus noodzakelijk om gegevens te noteren van getuigen, als die er zijn.

Aanrijding voorkomen
Het is vaak moeilijk een aanrijding met wild te voorkomen. Enkele tips;

  • Pas je snelheid aan in bosrijk gebied
  • Let op wildsignaleringsborden
  • Hou de wegbermen in de gaten op aanwezigheid van dieren

Mocht je toch een aanrijding met dieren krijgen bel dan de politie. De meldkamer brengt het onder de aandacht van de faunabeheerder. Die zorgt voor het vervoer van het dode dier of behandeling van het gewonde dier. Zwaar gewonde dieren kunnen dan ook tijdig uit hun lijden worden verlost.

Overigens is het meenemen van aangereden dieren verboden en het doorrijden na een aanrijding met dieren is ook strafbaar.

Dit artikel is gepubliceerd in “De Uitstraling” December 2017.