Aanvulling op artikel; Begrotingsakkoord leidt tot versnelde inwerkingtreding wijzigingen ontslag en flexibele arbeid van 22 oktober 2013

09 dec 2013

Inmiddels is op 29 november 2013 het wetsvoorstel Werk en Zekerheid door minister Asscher naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hierbij is aangegeven dat als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan, de versterkte rechtspositie van flexwerkers nog steeds per 1 juli 2014 kan ingaan.

Het eerder aanvaarden van passende arbeid is echter – in afwijking van hetgeen gemeld bij het begrotingsakkoord in oktober 2013 – verschoven van 1 januari 2015 naar 1 juli 2015. Deze laatste datum is dezelfde datum waarop de wijziging van de regels van ontslag [inclusief transitievergoeding] nog steeds beoogd is.

Wil u de volledige laatste stand van zaken op het punt van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid bekijken, dan verwijs ik u naar:

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, incl. Memorie van toelichting
Kamerstuk | 29-11-2013

Nader rapport Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Kamerstuk | 29-11-2013

Advies Raad van State Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
Kamerstuk | 29-11-2013

BG.legal