Aanzegtermijn

01 apr 2012

Bij het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer moet uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer ‘aangezegd’ worden of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Zegt een werkgever niet aan, dan is de werkgever een boete verschuldigd van maximaal één maandsalaris, naar rato van hoeveel te laat de aanzegging plaatsvindt. Deze aanzegverplichting geldt ook bij verlenging van de arbeidsovereenkomst. Bij verlenging dient aan de werknemer ook uiterlijk één maand van te voren medegedeeld te worden onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. 

Tip: zorg ervoor dat in de agenda een attendering staat, ongeveer een week voordat uiterlijk aangezegd moet worden, dan wel dat dat de aanzegging in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen.

BG.legal