Yvonne Litjens

Wie is Yvonne Litjens?

Na haar studie Nederlands Recht in Maastricht (1990) en Getuigschrift Internationaal Recht te Leiden (1992) ging Yvonne Litjens begin 1993 als advocaat aan het werk bij CMS Derks Star Busmann.

Aanvankelijk in een allround praktijk, maar al snel ontwikkelde zich een duidelijke voorkeur voor het ondernemings- en arbeidsrecht. Na het volgen van de Grotius opleiding arbeidsrecht (2000) werd haar praktijk gedomineerd door het bijstaan van werkgevers en bestuurders op aspecten als (collectief) ontslag , cao’s, medezeggenschap en overgang van onderneming. Deze werkzaamheden heeft zij vanaf medio 2008 voortgezet bij BG.legal, alwaar zij ook adviseert bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid en geschillen omtrent het concurrentiebeding. Juist vanwege de nadruk in de dagelijkse werkzaamheden op het adviseren en procederen ten behoeve van werkgevers, vindt zij het prettig om ook met regelmaat de werknemer(s) in deze kwesties bij te staan.

Yvonne is een betrokken advocaat. Zij wil haar schat aan kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht inzetten om tot een optimale uitkomst te komen. Daarbij wordt zij graag in een vroeg stadium betrokken bij een kwestie, nu zij ervan overtuigd is dat dit veelal kostenbesparend werkt. Problemen voorkomen staat centraal. Indien een conflict eenmaal is gerezen dient dit, met het belang van de cliënt voor ogen, efficiënt en met respect voor de wederzijdse standpunten te worden opgelost.

Nevenactiviteiten en Lidmaatschappen
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland [VAAN]
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda / ‘s-Hertogenbosch
www.advocatenorde.nl

 

Yvonne Litjens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.


Blogs van Yvonne Litjens
 • "Werkgever: ben aantoonbaar concreet in je verwijten richting werknemer" - 16-07-2019 - Lees verder ›
 • "Is werkgever verplicht slapend dienstverband te beëindigen én maakt het verschil of de werknemer al twee jaar ziek was vóór 1 juli 2015 of daarna?" - 29-05-2019 - Lees verder ›
 • "Op non-actief stellen werknemer: wel of niet doen?" - 14-05-2019 - Lees verder ›
 • "Ontslag statutair directeur zonder voldragen WWZ-grond: tricky én kostbaar!" - 09-05-2019 - Lees verder ›
 • "Kantonrechter: overgangspremie VPL geen WNT-bezoldiging indien topfunctionaris  niet onder overgangsregeling VPL valt" - 20-08-2018 - Lees verder ›
 • "Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer: (bijna) een feit" - 14-08-2018 - Lees verder ›
 • "Hoge Raad komt werkgever tegemoet inzake loondoorbetaling bij rechtsgeldig ontslag op staande voet in hoger beroep" - 07-08-2018 - Lees verder ›
 • "Positief bedrijfsresultaat werkgever, maar slechte financiële situatie in concernverband: ontslagvergunning werkgever mogelijk?" - 24-03-2017 - Lees verder ›
 • "De WNT: Wat verandert er voor de topfunctionaris in de zorg vanaf 2017?" - 16-03-2017 - Lees verder ›
 • "De WNT: Wat verandert er voor de topfunctionaris in de zorg vanaf 2016?" - 21-01-2016 - Lees verder ›
 • "Beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder de WWZ: welke (fictieve) opzegtermijn geldt?" - 26-10-2015 - Lees verder ›
 • "Personeel ‘over nemen’; gevolgen WWZ voor opvolgend werkgeverschap en de ketenregeling" - 18-09-2015 - Lees verder ›
 • "De WNT, wat is er per 1 januari 2015 veranderd?" - 10-04-2015 - Lees verder ›
 • "Aanvulling op artikel; Begrotingsakkoord leidt tot versnelde inwerkingtreding wijzigingen ontslag en flexibele arbeid van 22 oktober 2013" - 09-12-2013 - Lees verder ›
 • "Begrotingsakkoord leidt tot versnelde inwerkingtreding wijzigingen ontslag en flexibele arbeid" - 22-10-2013 - Lees verder ›
 • "Let op! Wijziging Startersregeling WW per 1 januari 2013 en andere wijzigingen als gevolg van Wet Vereenvoudiging Regelingen UWV" - 11-03-2013 - Lees verder ›
 • "Wet normering topinkomens per 1 januari 2013 in werking" - 28-02-2013 - Lees verder ›
 • "Aanpassing ontslagrecht en WW volgens het regeerakkoord" - 30-10-2012 - Lees verder ›
 • "Werkgevers opgelet indien u zelf werknemers detacheert/uitleent of arbeidskrachten inleent tegen betaling!" - 27-07-2012 - Lees verder ›
 • "Aanpassing ontslagrecht en WW. Laatste stand van zaken" - 26-06-2012 - Lees verder ›
 • "Stijging wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2012" - 25-06-2012 - Lees verder ›