AI compliance check

20 dec 2022

Hoe stel je vast of een AI toepassing voldoet aan wet- en regelgeving? Welke wet- en regelgeving is überhaupt van toepassing op een AI toepassing? BG.legal gaat voor een consortium een Proof of Concept (PoC) ontwikkelen van een AI Compliance Check.

Het kennisplatform LegalAIR heeft een consortium verzameld van organisaties die vanuit diverse invalshoeken (ethiek, data science, cyberveiligheid, juridisch) zich bezighouden met data/AI. Dit consortium heeft een subsidie aangevraagd en gekregen van de Metropool Regio Eindhoven voor de ontwikkeling van een AI Compliance Check. Het ultieme doel is een vorm van verificatie en rapportage dat de ontwikkelaar en gebruiker van een AI toepassing het vertrouwen geeft dat een specifieke AI toepassing voldoet aan wet- en regelgeving. Daarbij zal ook gekeken worden naar de komende AI Act (AI verordening).

Wat gaan we doen?

  • Onderzoeken wat een passend assessment is om een uitspraak te kunnen doen over het compliant zijn van een AI toepassing.
  • Een rapportage ontwikkelen die verstrekt kan worden aan de AI ontwikkelaar en/of de gebruiker, nadat een compliance assessment is uitgevoerd.
  • Eén of meerdere pilots uitvoeren. Dit betekent dat we met een concreet algoritme het compliance assessment gaan uitvoeren en kijken tot wat voor rapportage dit leidt.

Wat is de planning?

  • In Q1 van 2023 zullen we werken aan het ontwikkelen van een compliance assessment en rapportage.
  • In Q2 van 2023 willen we een of meerdere pilots uitvoeren.
  • In Q3 van 2023 willen we, op basis van de ervaringen en resultaten van de pilots, het PoC van een AI Compliance Check afronden.

Via onze nieuwsbrief zullen we informatie delen over dit project.

Aanmelding nieuwsbrief AI Act (AI verordening):


Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over deze AI Compliance Check, of over het compliant zijn van een AI toepassing, dan kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst.

Jos van der Wijst 2