AI: Toezicht en Toolbox

24 dec 2021

De overheid begint steeds meer oog te krijgen voor toezicht op AI en het gebruik daarvan. Op ons kennisplatform over juridische aspecten van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) legalair.nl schreven we er twee artikelen over:

Toezichthouder voor algoritmen? In het regeerakkoord staat het voornemen om een nieuwe toezichthouder op te richten die zich gaat richten op algoritmes. Hoewel er al meerdere toezichthouders zijn die zich bezig houden met algoritmes is er nog geen algemene toezichthouder.

Starterskit Eerlijke Algoritmes voor gemeenten. In het project Eerlijke algoritmes is een dashboard ontwikkeld om gemeenten (en andere organisaties) te helpen bij het ontwikkelen en gebruiken van algoritmes. Het dashboard bevat een vragenlijst die meer vragen stelt op basis van eerdere antwoorden en ook toelichting geeft op aandachtspunten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

BG.legal heeft een team van advocaten, juristen en een data scientist die adviseren over juridische aspecten van AI.

Ten eerste helpen we u bij het opstellen en beoordelen van contracten voor het gebruik of de ontwikkeling van AI toepassingen zodat u weet waar u aan toe bent en wat u kan verwachten van de toepassing.

Daarnaast kunnen we u ook helpen met een check van bestaande toepassingen door middel van een AI Impact Assessment. Daarbij kijken we of een AI toepassing voldoet aan bestaande wet- en regelgeving en aan sectorspecifieke gedragscodes. Naast de bestaande regelgeving kijken we ook al naar het EU voorstel voor een Verordening voor AI toepassingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos van der Wijst en Robin Verhoef.

Jos van der Wijst