De algemene verordening gegevensbescherming I: Inleiding

03 jul 2017

 

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar burgers. De huidige wet en regelgeving voldoet in de ogen van de Europese Unie niet meer genoeg aan de eisen die de huidige tijd stelt. Voor een groot deel komt dat doordat met de digitalisering van de wereld, het verkrijgen en verspreiden van persoonsgegevens steeds gemakkelijker is geworden. De regels die dat in goede banen moeten leiden zijn verouderd.

Om deze reden heeft de Europese Unie een verordening uitgevaardigd, met daarin aanvullende regels en voorschriften om de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers te versterken. Deze verordening is reeds aangenomen en wordt officieel van kracht op 25 mei 2018, over minder dan een jaar dus.

In Nederland kennen wij al de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Indien u ervan overtuigd bent dat u volledig aan deze wet voldoet, dan brengt de privacy verordening slechts een hand vol uitbreidingen. Deze uitbreidingen zijn echter wel van belang en daarom is het voor iedere onderneming en/of publieke instelling, belangrijk om vast te stellen of wordt voldaan aan de eisen die privacy verordening vanaf 25 mei 2018 gaat stellen?

Ik zal u in een aantal elkaar opvolgende artikelen kort bijpraten over de belangrijkste wijzigingen van de verordening en daarbij aangeven wat u nu al kunt of soms zelfs moet doen.

Mijn eerst volgende blog zal gaan over de plicht om een register bij te houden met daarin de door u verwerkte persoonsgegevens.

Zie ook pagina Privacy

BG.legal