Algoritmeregister van de Nederlandse overheid

22 dec 2022

Sinds 21 december 2022 kan iedereen via www.algoritmes.overheid.nl opzoeken welke algoritmes overheidsorganisaties gebruiken in hun werk. Uitgangspunt is dat overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en het beheer van een algoritmeregister. Dit centrale algoritmeregister zorgt ervoor dat burgers op één plek alle gepubliceerde algoritmes kunnen vinden.

Wat is het doel van het register?

Door middel van dit register wil het kabinet zorgen voor transparantie over algoritmes die door bestuursorganen worden gebruikt en hun toepassing. Hierdoor kan gecontroleerd worden of de algoritmes niet discrimineren of willekeurige beslissingen nemen. Het register stelt de burgers in staat om de overheid kritisch te volgen en te bevragen of zij zich aan de regels houdt. Ook is het register bedoeld om bij te dragen aan het beter uitlegbaar maken van de toepassing en uitkomst van algoritmes. Een kanttekening hierbij is dat het register een eerste versie is en verder moet worden doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling houdt in dat de overheid andere overheidsorganisaties stimuleert om algoritmes te publiceren, maar ook de verplichtstelling voor de publicatie voorbereidt. In het kader van de AI Act (AI-verordening) zal de overheid kijken naar die verplichtstelling en verdere eisen, vooral met betrekking tot hoog-risico algoritmes.

Wij houden de ontwikkelingen over het algoritmeregister en de AI Act (AI-verordening) nauw in de gaten en zullen hier verder over berichten wanneer er interessante veranderingen plaatsvinden.

Mocht je nu al vragen hebben over het algoritmeregister of de juridische aspecten van AI, dan kun je uiteraard contact opnemen met één van onze specialisten: Jos van der WijstStan Elsendoorn en Frederick Droppert.

Jos van der Wijst 1