Alimentatie per 1 januari 2015 niet meer aftrekbaar

04 nov 2014

Ouders die kinderalimentatie betalen kunnen vanaf 1 januari 2015 een deel van die betaalde alimentatie niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit heeft [soms] aanzienlijke gevolgen voor het netto te besteden bedrag wat de betalende ouder over houdt en derhalve invloed op de draagkracht van de betalende ouder.

Om die reden kan het vervallen van het fiscaal voordeel een relevante wijziging van omstandigheden zijn, waardoor de te betalen kinderalimentatie op een lager bedrag kan worden vastgesteld.

In een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 juli 2014 [ECLI:NL:GHARL:2014:5868] heeft het hof het vervallen van het fiscale voordeel meegenomen bij de berekening van de draagkracht van de man.
Zie uitspraak.

Om er achter te komen of het vervallen van het fiscale voordeel een relevante wijziging oplevert, dient er nieuwe alimentatieberekening gemaakt te worden. Na deze nieuwe berekening kunt u beoordelen of het zinvol is om een eventuele procedure te starten waarbij de rechter de te betalen alimentatie opnieuw vaststelt.

Indien u hierover meer informatie wenst, of indien u een berekening wil laten maken, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

advocaat te Den Bosch, Eindhoven en Tilburg

BG.legal