Als de handschoenen uit gaan ….

10 jun 2021

In 1985 ben ik rechten gaan studeren om advocaat te worden, dat wilde ik al heel lang. Toch begon ik mijn loopbaan bij een bank op de afdeling bijzonder beheer. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met de financiële problemen van ondernemers. Na ruim 2 jaar kroop het bloed waar het niet gaan kon en solliciteerde ik bij Miel Bogaerts, naamgever van ons kantoor. Miel was destijds curator en ik liep al snel in zijn spoor mee. In de jaren die volgden, werd ik zelf curator in veel faillissementen. Ik volgde de nodige opleidingen op dat vlak en werd lid van Insolad, de specialisatievereniging voor insolventieadvocaten. Dat laatste ben ik nog steeds, hoewel ik geen curator meer ben.

In de 20 jaren als curator heb ik altijd gewerkt aan de zelfkant van het bedrijfsleven, midden in de financiële ellende van andere mensen en bedrijven. Zo uitgesproken lijkt dat heel onaantrekkelijk, maar ik kreeg er juist steeds meer plezier in. Wat me met name aantrok, was het zoeken van slimme oplossingen voor ingewikkelde conflicten. Dat doet een curator bij uitstek, hoewel ik merkte dat het dienen van één belang van één enkele cliënt meer voldoening geeft dan het dienen van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

In een situatie van een conflict worden belangen van partijen het meest duidelijk en komen ze het scherpst tegenover elkaar te staan. Dergelijke situaties doen zich voor aan de achterkant van relaties, waar het helaas vaak ruzie is. Emoties hebben doorgaans de overhand en prikkels om “er voor te gaan” zijn niet zelden irrationeel. Het is dan de kunst om nuchter te blijven, de zaak op juridische merites te bekijken, boven de partijen belangen in kaart te brengen, daarvoor een heldere strategie te bepalen en tenslotte te overtuigen. En dat alles vanuit het eigen belang van de cliënt, wat ten koste van alles gediend moet worden om voor die cliënt een optimaal resultaat te bereiken. Van het bereiken van een vooraf voorspeld, optimaal resultaat krijg ik enorm veel energie, ook al is het ruzie en word ik er meestal niet voor de gezelligheid bij gehaald.

Het oplossen van een conflict kan eenvoudig met een goed gesprek. Vaak zijn partijen daar zelf nog wel toe in staat, eventueel geholpen door een goede business mediator. Wanneer die fase gepasseerd is en het conflict escaleert, is er vaak sprake van een acute situatie, waarin snel en effectief maatregelen genomen moeten worden. Dat is spannend en het bepaalt de verdere loop van een procedure. Die spanning, die dynamiek, maken mijn werk uitdagend en relevant. Ik ben advocaat geworden om de belangen van cliënten te dienen en dat kan in een conflictpraktijk bij uitstek. Procederen is immers dé kunst van een advocaat en die wil ik tot in perfectie uitoefenen, zowel juridisch als tactisch.

Conflicten waarin ik mezelf helemaal kan uitleven zijn de aansprakelijk gestelde bestuurders in een failliete B.V. Anderzijds stel ik voor schuldeisers ook bestuurders aansprakelijk die onrechtmatig handelen. Voor diezelfde schuldeisers procedeer ik ook over niet betaalde facturen in een incassozaak en voor de B.V. treed ik op tegen een bank die het krediet op wil zeggen. Aandeelhouders die in conflict komen over de koop/verkoop van aandelen, franchisenemers die in conflict komen met hun franchisegever, of projectontwikkelaars die grond niet geleverd krijgen. Stuk voor stuk zijn het cliënten die een advocaat aan hun zijde willen als een betrouwbare partner, die zorgt voor de oplossing van hun conflict. Die positie past mij als een maatpak. Ik word daar blij van!

Marc Heuvelmans

  Contact

   Faillissementsuitspraken
   Lees meer
   Legal Department as-a-Service
   Lees meer
   Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
   Lees meer
   Betekeningsperikelen
   Lees meer
   Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
   Lees meer
   Een legaat? Vergeet niet om er uitvoering aan te geven!
   Lees meer
   Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
   Lees meer
   Vraag een offerte van BG.legal als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Aandeelhouders
   Lees meer
   Contractspartijen en schuldeisers
   Lees meer
   Onderneming in financiële moeilijkheden
   Lees meer
   WHOA-uitspraak: Rechtbank wijst verzoek af; schuldeisers onjuist geïnformeerd.
   Lees meer
   Tiende WHOA-uitspraak: Geen advocaat als herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
   Lees meer
   Negende WHOA-uitspraak: De homologatie
   Lees meer
   Conformiteit van een woning
   Lees meer
   De WHOA en de pand- of hypotheekhouder
   Lees meer
   De curator vernietigt onze huwelijkse voorwaarden?
   Lees meer
   Achtste WHOA-uitspraak: Geen afkoelingsperiode
   Lees meer
   Het saneren van schulden (een stappenplan)
   Lees meer
   Zevende WHOA-uitspraak: Openbare akkoordprocedure
   Lees meer
   Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
   Lees meer
   Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (II)
   Lees meer
   Lessen uit zes WHOA-uitspraken (I)
   Lees meer
   De Startverklaring voor de WHOA
   Lees meer
   Zesde WHOA-uitspraak: Afwijzing herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   De Vijfde WHOA-uitspraak: onpartijdig en onafhankelijk.
   Lees meer
   Deel IV: De observator en de herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Deel III: De voorbereiding van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel II: De inhoud van het WHOA-akkoord
   Lees meer
   Deel I: De WHOA-procedure
   Lees meer
   Vierde WHOA-uitspraak: De positie van de pandhouder
   Lees meer
   Derde WHOA-uitspraak: De herstructureringsdeskundige
   Lees meer
   Tweede WHOA-uitspraak: Het akkoord ter beëindiging onderneming (korte analyse)
   Lees meer
   15 januari 2021: Eerste WHOA-uitspraak (een korte analyse)
   Lees meer
   Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
   Lees meer
   Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
   Lees meer
   Tijdelijk meer mogelijkheden tot aanhouding faillissement
   Lees meer
   Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
   Lees meer
   Het coronaverweer bij faillissementsaanvragen
   Lees meer
   WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
   Lees meer
   “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
   Lees meer
   De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
   Lees meer
   Tijdverloop in een civiel geschil
   Lees meer
   Is een schoonzoon te vertrouwen?
   Lees meer
   Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
   Lees meer
   De zorg voor een particuliere borg
   Lees meer
   Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
   Lees meer
   Wetgever wil rol curator als verwerker van persoonsgegevens vastleggen
   Lees meer
   Nieuwe UAVG verduidelijkt omgang met medische gegevens in faillissement
   Lees meer
   De EU Betekeningsverordening aangepast
   Lees meer
   Nieuwe wet kan redding zijn voor Maison van den Boer
   Lees meer
   Taak curator eindigt als alle boedelkosten en crediteuren kunnen worden betaald
   Lees meer
   De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
   Lees meer
   Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
   Lees meer
   Curator niet in persoon aansprakelijk voor de kosten van bestuursdwang
   Lees meer
   Dynamische haviltex of dwaling
   Lees meer
   Ontbinding van een overeenkomst
   Lees meer
   Incoterms 2020
   Lees meer
   Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
   Lees meer
   Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
   Lees meer
   Verdrag van Singapore
   Lees meer
   Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
   Lees meer
   De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
   Lees meer
   Matiging van contractuele boete
   Lees meer
   Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
   Lees meer
   5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
   Lees meer
   Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
   Lees meer
   Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
   Lees meer
   Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
   Lees meer
   De taalkundige uitleg van de Earn-Out
   Lees meer
   Handelsregisterwet wordt gewijzigd
   Lees meer
   Een hete zomer voor FC Den Bosch, maar alles is mogelijk
   Lees meer
   Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
   Lees meer
   Ondernemingsrecht
   Lees meer
   Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
   Lees meer
   Van de bank moet ik naar Bijzonder Beheer. Wat nu?!
   Lees meer
   Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
   Lees meer