Als de handschoenen uit gaan ….

10 jun 2021

In 1985 ben ik rechten gaan studeren om advocaat te worden, dat wilde ik al heel lang. Toch begon ik mijn loopbaan bij een bank op de afdeling bijzonder beheer. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met de financiële problemen van ondernemers. Na ruim 2 jaar kroop het bloed waar het niet gaan kon en solliciteerde ik bij Miel Bogaerts, naamgever van ons kantoor. Miel was destijds curator en ik liep al snel in zijn spoor mee. In de jaren die volgden, werd ik zelf curator in veel faillissementen. Ik volgde de nodige opleidingen op dat vlak en werd lid van Insolad, de specialisatievereniging voor insolventieadvocaten. Dat laatste ben ik nog steeds, hoewel ik geen curator meer ben.

In de 20 jaren als curator heb ik altijd gewerkt aan de zelfkant van het bedrijfsleven, midden in de financiële ellende van andere mensen en bedrijven. Zo uitgesproken lijkt dat heel onaantrekkelijk, maar ik kreeg er juist steeds meer plezier in. Wat me met name aantrok, was het zoeken van slimme oplossingen voor ingewikkelde conflicten. Dat doet een curator bij uitstek, hoewel ik merkte dat het dienen van één belang van één enkele cliënt meer voldoening geeft dan het dienen van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

In een situatie van een conflict worden belangen van partijen het meest duidelijk en komen ze het scherpst tegenover elkaar te staan. Dergelijke situaties doen zich voor aan de achterkant van relaties, waar het helaas vaak ruzie is. Emoties hebben doorgaans de overhand en prikkels om “er voor te gaan” zijn niet zelden irrationeel. Het is dan de kunst om nuchter te blijven, de zaak op juridische merites te bekijken, boven de partijen belangen in kaart te brengen, daarvoor een heldere strategie te bepalen en tenslotte te overtuigen. En dat alles vanuit het eigen belang van de cliënt, wat ten koste van alles gediend moet worden om voor die cliënt een optimaal resultaat te bereiken. Van het bereiken van een vooraf voorspeld, optimaal resultaat krijg ik enorm veel energie, ook al is het ruzie en word ik er meestal niet voor de gezelligheid bij gehaald.

Het oplossen van een conflict kan eenvoudig met een goed gesprek. Vaak zijn partijen daar zelf nog wel toe in staat, eventueel geholpen door een goede business mediator. Wanneer die fase gepasseerd is en het conflict escaleert, is er vaak sprake van een acute situatie, waarin snel en effectief maatregelen genomen moeten worden. Dat is spannend en het bepaalt de verdere loop van een procedure. Die spanning, die dynamiek, maken mijn werk uitdagend en relevant. Ik ben advocaat geworden om de belangen van cliënten te dienen en dat kan in een conflictpraktijk bij uitstek. Procederen is immers dé kunst van een advocaat en die wil ik tot in perfectie uitoefenen, zowel juridisch als tactisch.

Conflicten waarin ik mezelf helemaal kan uitleven zijn de aansprakelijk gestelde bestuurders in een failliete B.V. Anderzijds stel ik voor schuldeisers ook bestuurders aansprakelijk die onrechtmatig handelen. Voor diezelfde schuldeisers procedeer ik ook over niet betaalde facturen in een incassozaak en voor de B.V. treed ik op tegen een bank die het krediet op wil zeggen. Aandeelhouders die in conflict komen over de koop/verkoop van aandelen, franchisenemers die in conflict komen met hun franchisegever, of projectontwikkelaars die grond niet geleverd krijgen. Stuk voor stuk zijn het cliënten die een advocaat aan hun zijde willen als een betrouwbare partner, die zorgt voor de oplossing van hun conflict. Die positie past mij als een maatpak. Ik word daar blij van!

Marc Heuvelmans