Ambtenarenrecht

Wat is ambtenarenrecht?

De rechtspositie van veel overheidspersoneel (ambtenaren) wordt door dit rechtsgebied bestreken. Het is het arbeidsrecht van diegenen die (veelal) zijn aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.

Er zijn niet alleen rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren maar ook ambtenaren in onder meer het (openbare) onderwijs en in de zorg (denk aan academische ziekenhuizen).  En elk met hun eigen rechtspositieregelingen.

Voor vragen over onder meer arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, ziekte, disfunctioneren, reorganisatie en ontslag kunt u of u nu het bevoegd gezag bent of de ambtenaar bij de advocaten van BG.legal terecht.

De bijzondere rechtspositie van ambtenaren gaat worden ‘genormaliseerd’. Dit houdt in dat zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking zal gaan treden de rechtspositie van veel ambtenaren zal gaan lijken op die van werknemers die op basis van het (civiele) arbeidsrecht door middel van arbeidsovereenkomsten werkzaam zijn. Gelet op onze ruime ervaring met het arbeidsrecht kunnen de advocaten van BG.legal u als organisatie bij deze transitie bijstaan.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking neemt u contact op met Rik Wevers.

Artikelen: