De normalisering van het ambtenarenrecht

06 nov 2019

Onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die met ingang van 1 januari 2020 in werking treedt wordt de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van werknemers in de private sector die onder het arbeidsrecht vallen. Overheden zijn op dit moment al drukdoende met deze transitie van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht maar wat praktische hulp daarbij is nooit weg. BG.legal kan overheidswerkgevers bij dit traject die praktische hulp bieden.

Hierbij valt te denken aan het in kaart brengen van de huidige rechtspositionele afspraken die met de medewerkers gelden. Dit via het scannen van lokale regelingen en personeelsdossiers. Vervolgens kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de overgang naar het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld door middel van een model arbeidsovereenkomst. Daarnaast behoort kennisoverdracht over het arbeidsrecht voor overheidswerkgevers tot de mogelijkheden en kan desgewenst ook aan informatieverstrekking aan de overheidsmedewerkers worden gedacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de specialisten van BG.legal