Beëindiging arbeidsovereenkomst zonder opzegging in faillissement?

07 aug 2012

In het faillissement kunnen arbeidsovereenkomsten worden opgezegd door de curator. Voor de feitelijk bestuurder, tevens aandeelhouder via de holding, geldt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Opzeggen kan in dat geval niet. Maar wat als deze persoon ook een arbeidsovereenkomst met de failliete werkmaatschappij heeft?

De Hoge Raad boog zich onlangs over deze kwestie. Een curator van een werkmaatschappij was niet op de hoogte gebracht van de arbeidsovereenkomst van de bestuurder en aandeelhouder van de holding met de werkmaatschappij, die dankzij deze overeenkomst bij de werkmaatschappij in dienst was als directeur. Acht maanden na datum faillissement vorderde deze directeur betaling van zijn loon, omdat de overeenkomst niet was opgezegd. De curator weigerde en zegde alsnog de overeenkomst op. De kantonrechter en het gerechtshof wezen de vordering van de directeur ver-volgens af. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het gerechtshof en overwoog dat de omstandigheden dat het faillissement door de directeur zelf was aangevraagd en de aanwezigheid van de arbeidsovereenkomst niet was gemeld, niet kunnen betekenen dat de arbeidsovereenkomst ‘vanzelf’ eindigt. De curator had zich dus van deze arbeidsovereenkomst moeten verwittigen en deze vervolgens moeten opzeggen.

Tips:
- Informeer als curator naar een eventuele arbeidsovereenkomst van de enig bestuurder en aandeelhouder van de holding met de werkmaatschappij. Bij twijfel: opzeggen!
- Geef jezelf als bestuurder en aandeelhouder van de holding een grotere kans op een uitkering in het faillissement van de werkmaatschappij door een arbeidsovereenkomst met de werkmaatschappij aan te gaan.

De behandelde uitspraak is hier te vinden: HR 13 juli 2012, LJN BW7009

BG.legal