Bent u al SEPA-proof?

26 feb 2013

Per 1 januari 2014 gaan we massaal over op SEPA. Dit staat voor Single Euro Payment Area. In de eurozone betalen we elkaar met de euro en dat doen we doorgaans per bank. Toch houden per land banken hun eigen betaalsysteem aan en het is daarom een crime om die systemen zodanig te harmoniseren dat een vlot internationaal betalingsverkeer gegarandeerd is. Om die reden hebben Europese banken het SEPA systeem uitgevonden, wat de afhandeling van betalingsverkeer gemakkelijker moet maken. Normaal gesproken zou niemand iets moeten merken van dit systeem, maar schijn bedriegt. U moet er wel degelijk voor zorgen dat u SEPA-proof bent, anders zou na 1 januari 2014 uw betalingsverkeer wel eens aardig in de soep kunnen lopen. Er is nog tijd, maar als altijd vliegt die voorbij en is het 1 januari voor u het weet. Wat moet er dan zoal gebeuren?

De komende jaren gaan bedrijven en consumenten werken met IBAN en de aangepaste overschrijvingen en incasso’s. Vanaf 1 februari 2014 werken we alleen nog maar met Europese standaarden en de IBAN. Voor een belangrijk deel zullen banken zelf de veranderingen aanbrengen. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Forum voor Sepa-migratie [NFS] waar banken in deelnemen.

U moet rekening houden met een aantal veranderingen voor uw bedrijf. Deze brengen veel werk met zich mee. U moet nieuwe standaarden als IBAN, Europese overschrijvingen en incasso's namelijk in uw bedrijf doorvoeren, van de administratie van uw bedrijfssoftware tot uw briefpapier. Met de komst van SEPA verandert het volgende voor afnemers van betaaldiensten:

  • Betaalpassen en creditcards hebben een chip in plaats van een magneetstrip ['het nieuwe pinnen'] gekregen. Ook bij het betalen met de creditcard moet een pincode worden ingetoetst.
  • Voor het overboeken van geld wordt, ook bij binnenlandse betalingen, het zogenaamde International Bank Account Number [IBAN] gebruikt. Uiterlijk 1 februari 2014 maakt iedereen gebruik van IBAN. Het IBAN bestaat uit een landcode [2 letters], een controlegetal [2 cijfers] en het [voor bepaalde landen aangevuld] nationaal rekeningnummer. Het nummer staat al vermeld op bankafschriften.
  • Er is al een Europese incasso, voorlopig nog naast de binnenlandse incasso. Consumenten en bedrijven kunnen een machtiging afgeven aan een bedrijf of overheidsinstelling in een ander euroland om geautomatiseerd betalingen te doen. Deze incasso lijkt qua verschijningsvorm een beetje op het documentair krediet, behalve de stroom documenten die daarvoor vereist is.
  • De terugboektermijn van een incassobetaling is verruimd van 30 dagen naar 8 weken. Dit is geregeld in de Payment Services Directive [PSD], een richtlijn voor betaaldiensten.

Een groot deel van de betaalproducten die wij op dit moment gebruiken, komen te vervallen en zijn per bovengenoemde datum dan ook niet meer te gebruiken. Uw organisatie moet een nieuwe set SEPA betaalproducten gaan gebruiken. Hetzelfde geldt voor uw klanten en leveranciers. Aanpassen van uw huidige IBAN en BIC codes is niet voldoende om de continuïteit in uw inkomende en uitgaande geldstromen te waarborgen. Het is dus niet onverstandig om in de komende maanden een bezoekje te brengen aan uw bank, die samen met u alle voorbereidingen kan treffen voor de overgang naar SEPA. 

BG.legal