Category Archives: Blog

Ontbinding van een overeenkomst van regelend recht?

-

Uit de tenzij-bepaling van artikel 6:265 lid 1 BW volgt dat alleen een tekortkoming van voldoende gewicht recht geeft op ontbinding van een overeenkomst. Mogen partijen in hun overeenkomst ook...

Lees meer

Faillissementsuitspraken

-

BG.legal heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch en Zeeland-West-Brabant, locatie Breda op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u...

Lees meer

Geen aanvullend beschermingscertificaat bij eerdere vergunning voor dezelfde werkzame stof

-

Een uitvinding kan via het octrooirecht maximaal twintig jaar worden beschermd. Voor geneesmiddelen geldt echter een uitzondering: indien een aanvullend beschermingscertificaat (“ABC”) wordt aangevraagd, kan de maximale termijn voor bescherming...

Lees meer

Voormalig Twitter nu ook onderworpen aan massaschadeclaimprocedure

-

Op 14 september 2023 heeft de Stichting Databescherming (‘de Stichting’) haar dagvaarding uitgebracht tegen X (voorheen Twitter), waarin zij beweert dat X de privacy rechten van miljoenen Nederlandse gebruikers heeft...

Lees meer

Ontslag op staande voet: de reparatie van een ontslagbrief

-

In een recente uitspraak van de Hoge Raad wordt duidelijk gemaakt dat een werkgever niet altijd alle details van de reden(en) voor ontslag in een ontslagbrief hoeft op te nemen,...

Lees meer

Dating app Breeze verplicht om discriminatie binnen algoritme te voorkomen

-

Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens (‘het College’) uitspraak gedaan over dating app Breeze en het algoritme dat daarvoor wordt gebruikt. Breeze had namelijk op eigen...

Lees meer

Consumentenbond start massaclaim tegen Google

-

De Consumentenbond heeft op 12 september 2023 haar dagvaarding tegen Google uitgebracht, in samenwerking met de Stichting Bescherming Privacybelangen. De partijen stellen dat Google op grote schaal de privacy-rechten van...

Lees meer

IE overeenkomst met de universiteit

-

Medewerkers van universiteiten die in het kader van een dienstverband zelf een onderzoek uitvoeren welke leidt tot een uitvinding of de creatie van een werk, kunnen nog wel eens in...

Lees meer

Zorgkantoor CZ teruggefloten door de rechter

-

In een recente rechtszaak tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraar CZ is een belangrijke uitspraak gedaan over de zorginkooppraktijken in Nederland. De uitspraak heeft de praktijk van zorginkoop in Nederland beïnvloed. In...

Lees meer

Fraude bij vrijwilligerswerk kan ook arbeidsrechtelijke gevolgen hebben

-

Opnieuw lezen we in de media dat een penningmeester van een lokale sportvereniging geld uit de kas heeft weten te ontvreemden. Marlies Hol leverde hierover een bijdrage aan en artikel...

Lees meer
Faillissementsuitspraken
Lees meer
Tijdelijke versoepeling saneringsbeleid Belastingdienst verlengd tot 1 april 2024
Lees meer
Het “habe nichts”-verweer
Lees meer
Mag het Haviltex-criterium contractueel worden uitgesloten?
Lees meer
Contract & Onderneming in vastgoed
Lees meer
Contract & Onderneming in de Tech-sector
Lees meer
Werkstudent voor het team Ondernemingsrecht
Lees meer
Aansprakelijkheid van feitelijke beleidsbepalers in faillissement
Lees meer
Wet transparantie turboliquidatie: net zo snel, maar wel transparanter
Lees meer
Benoeming tijdelijke bestuurder: meerdere wegen leiden naar Rome
Lees meer
Accountants: laat vorderingen niet verjaren en stuit deze tijdig!
Lees meer
Raad van toezicht niet snel aansprakelijk voor handelen rechtspersoon
Lees meer
Einde betalingsuitstel voor coronaschulden? Voorkom verrassingen
Lees meer
Ronde tafelgesprek: Een terugblik op de WHOA met vijf observatoren
Lees meer
Klaag direct bij ontevredenheid over geleverde prestatie
Lees meer
Algemene Voorwaarden, een terugkerend thema
Lees meer
Aansprakelijkheidsrisico’s accountant voor te late deponering van de jaarrekening
Lees meer
Het Europese bankbeslag onder de loep
Lees meer
Het Europees Hof schrapt het openbare UBO-register
Lees meer
Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
Lees meer
Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven
Lees meer
Geschillen tussen aandeelhouders
Lees meer
Webinars
Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid moet heel precies worden onderbouwd
Lees meer
Goederenrechtelijk cessieverbod leidt ook tot onverpandbaarheid vordering
Lees meer
Schuldenscan
Lees meer
Een bonus in de liquidatiefase, een hellend vlak!
Lees meer
Rechtbank benoemt bestuurder bij ontbreken rechtsgeldig bestuur
Lees meer
Misbruik van procesrecht: verliezer betaalt tonnen aan advocaatkosten
Lees meer
Overnames
Lees meer
Economische Eigendom, hoe werkt dat?
Lees meer
Bijzondere overeenkomsten
Lees meer
Aandeelhoudersovereenkomst
Lees meer
Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen
Lees meer
SAVE THE DATES
Lees meer
Brochures Ondernemingsrecht
Lees meer
De NS mag boa-bevoegdheid hoofdconducteurs laten vallen
Lees meer
Kan ik als adviseur wel of geen betaling ontvangen vlak vóór faillissement?
Lees meer
BG.legal begeleidt succesvolle overname Tribal Agency
Lees meer
Schending van deponeringsplicht is economisch delict
Lees meer
Wanneer is een titel een executoriale titel?
Lees meer
Onderneming en personeel Heesen hebben recht op transparantie
Lees meer
Algemene Voorwaarden B2B
Lees meer
De pre-pack, terug van weggeweest?
Lees meer
Bestuur Stichting Hulptroepen Alliantie geschorst
Lees meer
NOW-subsidie niet overdraagbaar of verpandbaar!
Lees meer
Subsidie voor zorgpersoneel met longcovid in de maak
Lees meer
De betaaltermijn voor grote ondernemingen wordt verkort
Lees meer
De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
Lees meer
Wraking van de rechter
Lees meer
Het ‘recht’ op een bankrekening: een overzicht
Lees meer
Banken verplicht om zakelijke bankrekening te openen
Lees meer
De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
Lees meer
Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
Lees meer
De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
Lees meer
Kapper
Lees meer
Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
Lees meer
Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
Lees meer
Als de handschoenen uit gaan ….
Lees meer
De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
Lees meer
Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
Lees meer
Betekeningsperikelen
Lees meer
Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
Lees meer
Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
Lees meer
Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
Lees meer
Conformiteit van een woning
Lees meer
Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
Lees meer
Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
Lees meer
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
Lees meer
Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
Lees meer
Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
Lees meer
WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
Lees meer
“IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
Lees meer
De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
Lees meer
Tijdverloop in een civiel geschil
Lees meer
Is een schoonzoon te vertrouwen?
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
De zorg voor een particuliere borg
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
De EU Betekeningsverordening aangepast
Lees meer
De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
Lees meer
Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
Lees meer
Dynamische haviltex of dwaling
Lees meer
Ontbinding van een overeenkomst
Lees meer
Incoterms 2020
Lees meer
Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
Lees meer
Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
Lees meer
Verdrag van Singapore
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
Matiging van contractuele boete
Lees meer
Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
Lees meer
5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
Lees meer
Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
Lees meer
Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Ondernemingsrecht
Lees meer
Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer