Boete cookie

22 jul 2013

Het geschil
De Autoriteit Consument en Markt heeft boetes van € 200.000 en € 300.000 opgelegd voor het plaatsen van cookies en daarmee het overtreden van "het cookieverbod". Deze besluiten zijn vernietigd en de ACM komt daarvan in beroep.

De feiten
Wanneer op een computer de "DollarRevenue" software werd gedownload dan werd automatisch een downloader en een loader op de computer geïnstalleerd. De downloader maakte na installatie op de computer van een eindgebruiker automatisch verbinding met de server van DollarRevenue om de loader op te halen. De loader legde vervolgens contact met de database van DollarRevenue, gaf daarbij informatie door over het land waar de eindgebruiker zich bevond, waarna de database bepaalde welke (op dat land gerichte) adverteerderssoftware op de computer van de eindgebruiker werd geplaatst. Deze adverteerderssoftware zocht vervolgens contact met de servers van de verschillende adverteerders, waarna advertenties werden getoond op de computer van de eindgebruiker. Een deel van de adverteerderssoftware werd altijd geplaatst (always install, waaronder de software van B), een deel was afhankelijk van het land van vestiging van de eindgebruiker. De advertentiesoftware (advertentiebundel) werd vervolgens automatisch op de computer van de eindgebruiker geïnstalleerd.

Deze software werd verspreid via derde partijen (affiliates). Deze kregen betaald voor iedere installatie van de software. Aan de affiliates werd een EULA (End Users Licence Agreement) ter beschikking gesteld. Voordat de software werd geïnstalleerd moest de eindgebruiker akkoord gaan met de EULA:
"CAREFULLY READ THE FOLLOWING LICENSE AGREEMENT AND THE PARTNER SOFTWARE APPLICATION EULAS FOUND AT THE ABOVE ONLINE SITES, BECAUSE BY DOWNLOADING OR INSTALLING, REGISTERING FOR, OR USING THE SOFTWARE AND/OR PARTNER APPLICATION SOFTWARE, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY AND ARE BECOMING A PARTY OF THESE AGREEMENTS APPLICABLE TO YOUR SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE APPLICATION SERVICES AND/OR SOFTWARE."
De downloader is in Nederland 345.519 keer geïnstalleerd.

De beoordeling
De autoriteit consument en markt had aan een aantal affiliates een boete opgelegd voor het overtreden van de telecommunicatiewet (het cookieverbod). In de uitspraak is het besluit gebaseerd op de voorloper van de telecommunicatiewet. Dat artikel is echter identiek aan artikel 11.7 van de telecommunicatiewet.

Het College van beroep voor het bedrijfsleven overweegt dat sprake is van overtreding van de telecommunicatiewet. De software van DollarRevenue was zo ontworpen dat na het installeren van de downloader automatisch de loader en de advertentiebundels op de computer van de gebruiker werd geïnstalleerd. Over dit effect van het plaatsen van de downloader had de gebruiker, voorafgaand aan de plaatsing van de downloader, op duidelijke en nauwkeurige wijze moeten worden geïnformeerd.

Het college overweegt verder dat het tonen van een Active X-venster met de mogelijkheid om 'nee' aan te klikken op zichzelf een voldoende weigeringsmogelijkheid kan zijn. Als de gebruiker in dit geval niet weet waar hij nee tegen zegt, dan is er dus niet op een duidelijke en nauwkeurige wijze informatie gegeven over de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan. En daarmee is het cookieverbod overtreden.

De bedrijven kwamen toch onder de boete uit. De overtreding is feitelijk begaan door degene die bij elke afzonderlijke plaatsing de downloader heeft geplaatst. Dat waren niet de affilates die de boete hadden gekregen. het college gaat niet uit van "mede-plichtigheid"..

College van beroep voor het bedrijfsleven, 20 juni 2013, ECLI:NL:CBB:2013:CA3716, Zie uitspraak

Wat betekent dit voor de praktijk:

  • het college is er wel duidelijk over dat het plaatsen van de downloader en de loader, zonder voorafgaande toestemming van de eindgebruiker, overtreding van het cookieverbod oplevert.
  • de toestemming moet echt vooraf worden verkregen.
  • een cookieverklaring moet duidelijk en nauwkeurig zijn over welke bestanden worden geplaatst, met welk doel en wat het effect is van de bestanden.