Bomen & Recht

09 jun 2015

Namens het vakgebied Overheid en Omgeving verzorgen Rutger Boogers, Anne van der Steen en Robert Wannink jaarlijks het onderdeel Bomen & Recht voor de opleiding tot European Tree Technician [Helicon Opleidingen, Eindhoven]. Bij dit onderdeel kan gedacht worden aan [het voorkomen van] aansprakelijkheid, burenrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving, flora- en faunawetgeving, boswet en nog veel meer. 

Afbeelding

Een European Tree Technician is iemand die werkzaam is in, of streeft naar een positie op managementniveau of iemand in een toezichthoudende rol op het gebied van boomkwekerij.

Hij of zij beschikt na het behalen van het diploma over de vaardigheden om werkzaamheden aan en in bomen uit te voeren met het doel deze gezond en veilig te houden, rekening houdend met de eisen van biodiversiteit. De competenties omvatten technische kennis en organisatorische en leidinggevende vaardigheden.

BG.legal