Burgemeester Van der Laan ging te ver met voorschrift

07 dec 2016

 

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [verder: Raad van State] in een op 7 december 2016 [zaaknummer 201507871/1/A3] bekend gemaakte uitspraak bevoegd om op grond van de Amsterdamse APV bij de verlening van meerdere evenementenvergunningen voorschriften op te nemen die strekken ter bescherming van de belangen die in het geding komen als gevolg van het evenement.

Voor het organiseren van vlooienmarkten in de IJ-Hallen in Amsterdam-Noord heeft hij het volgende voorschrift verbonden: "U maakt met het GVB pontverkeer een afspraak over de inzet van een extra pont (IJ-veer 50 serie capaciteit 240 personen) op beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur." .

De rechtbank gaf de burgemeester gelijk. Volgens de rechtbank was de burgemeester bevoegd om het voorschrift aan de vergunningen te verbinden.

De organisatie van de vlooienmarkten was het hiermee niet eens. Zo vond de organisatie dat een oorzakelijk verband tussen de vlooienmarkten en de overbelasting op het pontveer ontbreekt. Het gemeentebestuur heeft de ontwikkeling van Amsterdam-Noord actief gestimuleerd en dit is de oorzaak van het hoge aantal opvarenden op het pontveer, aldus de organisatie.

De Raad van State is het met de organisatie eens. Zo zegt de Raad van state dat de overbelasting van het pontveer en het gevaar dat dat oplevert voor de openbare orde en veiligheid het gevolg is van de ontwikkeling van Amsterdam-Noord als geheel met inbegrip van de vlooienmarkten in combinatie met de omstandigheid dat het gebied onvoldoende werd ontsloten.

Omdat het gevaar voor de openbare orde en veiligheid in dit geval niet wordt veroorzaakt door de vlooienmarkten op zichzelf bezien, was de burgemeester niet bevoegd het voorschrift aan de vergunningen te verbinden, zo oordeelt de Raad van State, .

De Raad van State vernietigt niet alleen de uitspraak van de rechtbank, maar beslist ook: [1] dat de bezwaren tegen het voorschrift alsnog gegrond zijn, [2] de primaire besluiten te herroepen voor zover deze het voorschrift betreffen en [3] het voorschrift uit de vergunningen te schrappen.

BG.legal