De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe

30 jul 2020

In de praktijk horen we het vaak: als er zeven verschillen zijn tussen mijn product en het product van een ander, kan er geen sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Dit klopt helaas niet. Er is geen vaste vuistregel om te beoordelen of er sprake is van auteursrechtinbreuk, dit ligt altijd aan de omstandigheden van het geval.

auteursrecht

Casus

In een recente zaak tussen Home Fashion Group (hierna: HFG) en Maison Du Monde (hierna: MDM) was het volgende aan de hand. HFG was van mening dat MDM inbreuk maakte op haar Livorno stoel met de zogenaamde Luna stoel. De totaalindruk van de Luna stoel zou teveel overeen komen met die van de Livorno stoel. De overeenstemming zou het gevolg zijn van overname van de kenmerkende, auteursrechtelijke beschermde trekken, althans de combinatie daarvan. MDM zou alle creatieve elementen van de Livorno stoel hebben overgenomen.

MDM verweerde zich door te stellen dat de Livorno stoel niet voldoet aan de vereisten die gelden voor auteursrechtelijke bescherming. De stoel had namelijk geen eigen karakter en draagt niet de persoonlijke stempel van de maker. Van een eigen intellectuele schepping was geen sprake. Daarvoor zouden de verschillen tussen de stoelen in het vormgevingserfgoed en de Livorno stoel te klein zijn. Met andere woorden: de Livorno stoel lijkt niet alleen op de stoelen die al op de markt zijn, maar ook op de Luna stoel.

De voorzieningenrechter was van oordeel dat de Livorno stoel niet auteursrechtelijk beschermd was, waardoor MDM dus ook geen auteursrecht inbreuk zou hebben gepleegd. De Livorno stoel heeft te veel overeenkomsten met stoelen die zich al op de markt bevinden en kan daardoor geen oorspronkelijk ontwerp zijn. Alle in het oog springende details van de Livorno stoel, ook in combinatie met elkaar, waren helaas niet nieuw genoeg.

Conclusie

In de praktijk is het lastig om te beoordelen of er sprake is van auteursrechtinbreuk. Helaas gaat de mythe van 7 verschillen dan ook niet op. Mocht u vragen hebben over het auteursrecht, dan kunt u contact opnemen.

BG.legal