De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!

27 jan 2020
Kennisdocumenten Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich mee heeft gebracht is inmiddels een feit. De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 minder WW-premie voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproepovereenkomst.

Goed te weten is dat de Overheid inmiddels al verschillende kennisdocumenten heeft gepubliceerd over dit onderwerp, waarin een en ander wordt uitgewerkt. Dit inclusief een stroomschema en antwoorden op veel voorkomende praktijkvragen. De laatste versie van het kennisdocument dateert van 16 december 2019 en kunt u via deze link vinden. Ook kunt u daar een overzicht krijgen van de wijzigingen ten opzichte van het vorige kennisdocument over dit onderwerp.

SLIM: Subsidieregeling voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen

De Overheid stelt vanaf 2020, 48 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt 1,2 miljoen euro beschikbaar om ditzelfde te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 maart 2020. De volgende voorbeelden van initiatieven worden genoemd: het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. Maar er is ook ruimte voor een initiatief waardoor werkenden in een onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Denk aan het oprichten van een bedrijfsschool of het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met medewerkers. Ook kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Via de volgende site kunt u meer informatie vinden over deze subsidieregeling en voorlichtingsbijeenkomsten in februari 2020.

De volledige subsidieregeling is te vinden via de link.

BG.legal