De uitlating op internet dat webwinkel Sports 24 oplichters lijken, is niet onrechtmatig

22 jul 2013

Het geschil
De houder van een webwinkel klaagt over uitlatingen op een internetcommunicatie over zijn webwinkel.

De feiten
Een ontevreden klant schrijft op internet over Sports 24:
“Sports 24, Sportruiming ([A]): oplichter ?
..
Andere gedupeerden hebben gedreigd met aangifte. Enkelen kregen toen opeens geld retour. Ikzelf heb daar in ieder geval vooralsnog geen zin in. Ik steek liever m’n energie in dit stukje over deze vermoedelijke oplichters!"

De beoordeling
De rechtbank overweegt deze dat Sport 24 onvoldoende heeft weersproken dat klanten zijn gedupeerd omdat betaalde bestellingen niet zijn geleverd. Dit heeft geleid tot het beschamen van vertrouwen van klanten in aankopen bij webwinkels.

Gelet hierop en gezien het (absolute) aantal gedupeerde klanten en de lange en kennelijk nog steeds voortdurende periode waarin dit aan de orde is, heeft de klager met de term “lijkt een oplichter” in de publicatie de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen grenzen van zorgvuldigheid niet overschreden, aldus de rechtbank.

De webwinkel heeft gesteld dat het maar om een beperkt aantal klachten ging. Toch weegt de mogelijke reputatieschade voor de webwinkel niet op tegen het belang dat is gediend met het op deze manier in de publicatie aan de kaak stellen van het gedurende lange tijd duperen van klanten, aldus de rechtbank.

Rechtbank Den Haag, 10 april 2013, zie uitspraak

Wat betekent dit voor de praktijk.

  • de vrijheid van meningsuiting betekent dat iedereen ruimte heeft om zijn mening te uiten over zaken als de service en handelswijze van webwinkels.
  • het kan onrechtmatig worden indien de feiten waar de verwijten op zijn gebaseerd niet kloppen.
  • het is maar de vraag of reputatieschade beperkt wordt door het procederen.