Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?

19 aug 2019

We zijn al snel geneigd om te denken dat het voeren van dezelfde handelsnaam niet kan. Gebruikt organisatie A een handelsnaam? Dan kan organisatie B niet precies dezelfde naam gebruiken. Doet organisatie B dat toch, dan levert dat al snel een inbreuk op het handelsnaamrecht op.

Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hoe dat kan leg ik je uit.

WOW

Als voorbeeld neem ik de recente WOW-uitspraak. Eisende partij in deze zaak is Stichting WOW. Stichting WOW heeft een woord- en beeldmerk geregistreerd bij het BBIE.

inbreuk handelsnaamrecht

 

 

 

 

In deze zaak spreekt Stichting WOW gedaagde WOW Lijnbaan B.V. aan. WOW Lijnbaan gebruikt haar handelsnaam op verschillende manieren. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat zij telkens het woord “WOW” gebruikt:

inbreuk handelnaamrecht

 

 

 

 

 

 

De vraag is of WOW Lijnbaan hierdoor een inbreuk maakt op het merken- en handelsnaamrecht van Stichting WOW.

Omdat de naam van gedaagde (in ieder geval gedeeltelijk) hetzelfde is als die van eiser, zijn we geneigd om te denken dat er sprake is van een inbreuk. Maar de rechter vindt van niet. Hoe komt dat?

Handelsnaam

 Uitgangspunt is dat een organisatie geen handelsnaam mag voeren die op dat moment al in gebruik is. Op dit uitgangspunt zijn uitzonderingen gemaakt, maar daar ga ik nu verder niet op in.

De rechter oordeelt in deze zaak dat er geen verwarring bij het relevante publiek wordt veroorzaakt. De partijen bedienen allebei een ander geografisch gebied. Stichting WOW is gevestigd in Rotterdam. WOW Lijnbaan is gevestigd in Amsterdam. Dat WOW Lijnbaan ook het plan heeft om een vestiging in Rotterdam te openen, maakt volgens de rechter niet uit.

Merkinbreuk

Is er dan wel sprake van een inbreuk op het WOW-merk? Nee. De rechter oordeelt dat het gebruik van WOW weinig onderscheidend vermogen met zich meebrengt. Het is niet erg creatief. En dus is de beschermingsomvang klein.

Maar dat is niet het enige wat relevant is in deze zaak. De rechter overweegt ook dat het gebruik van de WOW-tekens door partijen niet identiek is. Er zitten verschillen in het gebruik. Bijvoorbeeld omdat WOW Lijnbaan WOW bijna altijd gebruikt in combinatie met de woorden “burgers & fries”.

Ook acht de rechter het onaannemelijk dat het publiek zal denken dat de tekens van WOW lijnbaan afkomstig zijn van Stichting WOW. Dus dat partijen in deze zaak door elkaar worden gehaald. Vergissing in de afkomst van de WOW-tekens sluit de rechter uit. En dus is er ook geen merkinbreuk.

Conclusie

Hoe origineler de handelsnaam, hoe beter. Creatieve handelsnamen hebben een grotere beschermingsomvang. Toch kunnen ook niet-creatieve namen worden beschermd. Maar als er dan sprake is van een ander geografisch gebied en een ander soort gebruik van de naam, kan deze bescherming toch worden omzeild.

Mocht je het leuk vinden om meer te lezen over handelsnamen, volg mij dan op LinkedIn. Hier plaats ik regelmatig korte updates over spraakmakende zaken.

Anique van de Kerkhof

BG.legal