Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van AI: ChatGPT

15 dec 2022

AI-toepassingen volgen elkaar in razendsnel tempo op, waardoor niet iedere ontwikkeling even goed wordt opgemerkt. Dit is echter niet het geval voor het nieuwe AI-programma genaamd ChatGPT. Op 30 november jl. bracht OpenAI deze nieuwe AI-tool uit, die haar gebruikers flink versteld heeft doen staan. Sindsdien houdt het nieuwe programma de gemoederen in de tech industrie flink bezig. ChatGPT is namelijk in staat om, met behulp van AI, zo goed als perfecte teksten te genereren. Daarbij kan gedacht worden aan e-mail, blogposts, gedichten of zelfs lyrics geschreven in de stijl van een bepaalde artiest. In deze blog staan wij dan ook stil bij deze nieuwe toepassing, met name wat ChatGPT is en hoe het werkt.

Wat is ChatGPT?

Zoals hierboven al is opgemerkt, is ChatGPT de nieuwste AI-toepassing van OpenAI, een onderzoeksinitiatief opgezet in 2015 door Elon Musk en Sam Altman met als doel AI te ontwikkelen. ChatGPT is een chatbot voortgeborduurd op het oudere programma InstructGPT. Dit oudere programma is specifiek getraind om instructies snel op te volgen en gedetailleerde antwoorden te geven. ChatGPT kan dit ook, maar kan daarnaast ook nog vervolgvragen beantwoorden, fouten toegeven, onjuiste uitgangspunten aanvechten en ongepaste verzoeken afwijzen.

ChatGPT verschilt in de toepassing van oudere software omdat het verschillende beperkingen van deze eerdere toepassingen wegneemt. De chatbot kan namelijk volledig en goed geschreven antwoorden genereren, op het gebied van uiteenlopende en complexe onderwerpen. Bovendien is de AI-tool zeer laagdrempelig, aangezien ChatGPT toegankelijk voor het grote publiek.

Desalniettemin merkt OpenAI op dat ChatGPT nog in een experimentele fase zit, waardoor het systeem op bepaalde vlakken nog wat steken laat vallen. Zo kan het nog voorkomen dat het programma een foutief antwoord op een vraag formuleert. Ook geeft ChatGPT af en toe nog antwoord op ongepaste verzoeken. Tot slot kun je nog geen goed antwoord verwachten op vragen die gaan over recente en actuele gebeurtenissen of die naar de mening van het programma vragen.

Hoe werkt het systeem van ChatGPT?

ChatGPT is getraind met behulp van Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), een deep learning techniek die rekening houdt met menselijke feedback om te leren. Bij deze techniek besturen menselijke experts het algoritme door de meest waarschijnlijke menselijke reacties te selecteren uit de mogelijke reacties die het algoritme heeft gegenereerd. Daarmee leert het systeem om waarheidsgetrouwe reacties op vragen te geven. Op die manier kan een gebruiker een vraag stellen, waarna ChatGPT deze analyseert en daarop een passende reactie geeft. Aangezien ChatGPT de reactie meteen na het stellen van de vraag daarop antwoord geeft, voelt het chatten met de chatbot aan als een vorm van menselijke interactie.

Conclusie

Op het internet staan al verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat ChatGPT al in staat is om volledige teksten te genereren. Nu ChatGPT toegankelijk is geworden voor het grote publiek, is de verwachting dat de chatbot nog accurater zal worden in de beantwoording van vragen. Dit wordt ook door Open AI aangemoedigd, omdat zij enkele gebruikers vragen de kwaliteit van het gegenereerde antwoord te beoordelen. Het zal een kwestie van tijd zijn om te zien hoe ChatGPT zich verder zal ontwikkelen en wat de komst van de chatbot in de praktijk zal gaan betekenen.

Britt van den Branden nieuw 1