Een pakketprijs voor de juridische documenten voor een webwinkel

27 aug 2013

Een onderdeel van de website met een webwinkel zijn de juridische documenten zoals algemene voorwaarden, disclaimers, privacyverklaring en een cookieverklaring. De ervaring leert dat deze documenten vaak van internet worden gekopieerd en, zonder dat er kritisch naar wordt gekeken, op de website met de webwinkel worden geplaatst. Vaak wordt hiervoor gekozen omdat het door een deskundige laten opstellen van deze documenten te duur wordt gevonden.

Wat is het risico van “verkeerde” documenten?

Het gevolg is dat dan soms documenten worden geplaatst die niet passend zijn of waar meer rechten aan de afnemer worden gegeven dan nodig is. Een paar voorbeelden.

  • bij overeenkomsten die via internet tot stand komen is het van belang of de overeenkomst met een consument wordt gesloten of met een bedrijf. De wet geeft de consument een verdergaande bescherming dan een bedrijf. Zo heeft een consument het herroepingsrecht; het recht om een gekocht artikel terug te sturen en de koopsom terug te ontvangen. Bij overeenkomsten met bedrijven hoeft een webwinkel dit recht niet te geven. Wij zien webwinkels die alleen met bedrijven handelen vaak consumentenvoorwaarden gebruiken. Dan wordt dus onnodig die verdergaande consumentenbescherming gegeven.
  • bij overeenkomsten met consumenten worden vaak de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org gehanteerd. Dat zijn voorwaarden die in samenwerking met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat daar waar de wet de webwinkel een keuze geeft, de Thuiswinkel.org voorwaarden voor de meest consumentvriendelijke optie kiezen. Dat hoeft niet in het belang van de webwinkel te zijn.
  • in de Thuiswinkel.org voorwaarden zijn bepalingen opgenomen waarin is aangegeven welke informatie de webwinkel voor het tot stand komen van de overeenkomst moet verstrekken. Het vermelden van deze informatie in de algemene voorwaarden is alleen in het voordeel van de consument. Wanneer de webwinkel die informatie vooraf niet gegeven heeft, dan leest de consument hier dat de webwinkel tekort is geschoten. Het gevolg daarvan kan zijn dat bijvoorbeeld de herroepingstermijn van rechtswege wordt verlengd van 14 dagen naar drie maanden.

Onze oplossing voor € 150,=.

Een pakket met algemene voorwaarden, disclaimer, privacyverklaring en cookieverklaring voor € 150,= ex btw.

Hoe werkt het?
U vult [samen met de bouwer van uw website] een vragenlijst in. Op basis van die informatie passen wij een standaard model algemene voorwaarden, disclaimer, privacyverklaring en cookieverklaring aan. Dit pakket aan standaardmodellen bieden wij aan voor € 150,= ex btw. Daarnaast kunnen wij er maatwerkdocumenten van maken. Dat kan noodzakelijk zijn indien het geen standaard webwinkel betreft of indien de opdrachtgever specifieke wensen heeft. Wij maken dan graag een maatwerkofferte. Maar in de meeste gevallen kan worden volstaan met deze aangepaste standaard modellen.
Wat kunnen we nog meer voor u doen?

  • merkendepot?

Heeft u eraan gedacht om de naam van uw product / dienst of onderneming als merk te registreren. Alleen dan kunt u optreden tegen degene die uw naam gebruiken of registreren. Bij merken geldt “die het eerst komt, het eerst maalt”.
Een Beneluxmerkregistratie verzorgen wij voor een all-in prijs van € 650,= ex btw.
Zie voor meer info.
[wijst@bg.legal]