Einde melkquotum per 1 april 2015; begin ongelimiteerde melkproductie?

01 apr 2015

U heeft het vast op televisie gezien: het melkquotum is definitief verleden tijd. Maar betekent dit dan ook dat de melkveehouders nu ongelimiteerd kunnen  produceren, zonder na te hoeven denken over boetes?

Nee. Parallel aan beëindigingstraject van het melkquotum is het stelsel “Verantwoorde groei melkveehouderij” door de Rijksoverheid op poten gezet. Met dit stelsel wil de overheid verantwoorde groei van melkveebedrijven mogelijk maken. Bedrijven met melkvee mogen groeien als er voldoende grond bij het bedrijf in gebruik is om de extra mest aan te wenden of als het bedrijf de extra geproduceerde mest volledig laat verwerken. Een combinatie van grond- en mestverwerking om de extra mest te verantwoorden is ook mogelijk.

Dat betekent dus dat er nog wel grenzen zijn aan de productiemogelijkheden. Maar de melkveehouder zal wel blij zijn dat er nu afscheid is genomen van het melkquotum. Over een jaar kijken we nog eens of de melkveehouder zijn enthousiasme heeft bewaard.

BG.legal