Europese Commissie komt met voorstel nieuwe dataregels

25 feb 2022

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 haar voorstel voor nieuwe dataregels gepubliceerd: de “Data Act”.[1] Met deze nieuwe regels wil de Commissie handel in de digitale wereld eerlijker maken en nieuwe kansen creëren voor data-gedreven innovatie. De regels gaan in op de juridische, economische en technische problemen die er momenteel voor zorgen dat er minder gebruik van data wordt gemaakt.

Het voorstel voor de dataverordening ziet op het volgende:

  1. Gebruikers van apparaten die verbonden zijn met het internet moeten toegang krijgen tot de gegevens die door het apparaat zijn/worden verzameld. Op dit moment wordt deze data alleen nog gebruikt door producenten van de apparaten, maar met de nieuwe regels zouden gebruikers hun data kunnen delen met andere partijen om zo nieuwe diensten mogelijk te maken.
  2. Mkb’ers moeten beschermd worden tegen oneerlijke datadeelcontracten. De bepalingen richten zich met name tegen partijen met een sterkere onderhandelingspositie. De Commissie wil hier ook een standaardcontract voor ontwikkelen.
  3. Overheden moeten toegang kunnen krijgen tot de data van bedrijven, wanneer dit noodzakelijk is voor specifieke doeleinden van algemeen belang. Daarbij kan gedacht worden aan algemene noodsituaties, zoals overstromingen en bosbranden. Deze data kan gebruikt worden om sneller te reageren op deze omstandigheden.
  4. Consumenten moeten kunnen wisselen van gegevensverwerkingsdienst en beschermd worden tegen onrechtmatige dataoverdracht.

Dit voorstel biedt consumenten en bedrijven dus de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de data die door hun apparaten worden verzameld, zodat zij daar ook zelf gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het uitwisselen van data met de diensten van derden.

Voor bedrijven en fabrikanten betekent het voorstel dat meer data toegankelijk zal worden, waardoor er een grotere datamarkt zal ontstaan. Dit zal fabrikanten stimuleren om betere diensten en producten te ontwikkelen.

Wij zullen de ontwikkelingen omtrent de dataverordening nauwlettend in de gaten houden. Wilt u meer weten over het voorstel? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel geschreven door Robin Verhoef.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Voorstel Verordening (EU) 2022/47: “Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act).”