Faillissement Lathouwers

12 dec 2014

Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot het faillissement van Lathouwers.

Afbeelding

FAQ’s over het faillissement van Lathouwers

Informatie voor klanten

Op 2 december 2014 is het faillissement uitgesproken van Opel Lathouwers Den Bosch en Veghel. Op vrijdag 12 december 2014 is een doorstart gerealiseerd van Opel lathouwers. In de tussenliggende periode zijn de activiteiten van Opel Lathouwers voortgezet. De doorstartende partij, OPC, heeft alle activiteiten en de garantieverplichtingen welke gegeven zijn door Opel inmiddels overgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice via klantenservice@lathouwers.nl.

Algemene informatie

Welke vennootschappen zijn er failliet?
Op 2 december 2014 zijn de volgende vennootschappen zijn in staat van faillissement verklaard:

  • Lathouwers Autobeheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BV) ‘s-Hertogenbosch aan de Balkweg 4A (KvK 17709792);
  • Lathouwers Den Bosch B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BD) ‘s-Hertogenbosch aan de Afrikalaan 2 (KvK 15900711);
  • Lathouwers Uden B.V., h.o.d.n. Lathouwers, statutair gevestigd te (5462 GC) Uden en kantoorhoudende te (5462 GC) Veghel aan de N.C.B.-laan 119 (KvK 16801229);
  • Service Station Lathouwers B.V., h.o.d.n. Lathouwers Tilburg, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BV) ‘s-Hertogenbosch aan de Balkweg 4A (KvK 15958485);
  • Laro-Import B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BD) ‘s-Hertogenbosch aan de Afrikalaan 2 (KvK 17114322);

Alle vestigingen van Lathouwers (’s-Hertogenbosch en Veghel) vallen onder het faillissement.

Wie is de curator en wat is zijn adres?
mr D.P. Schalken van het kantoor Bogaerts & Groenen advocaten is benoemd tot curator. Het adres van Bogaerts & Groenen advocaten is Postbus 127, 5280 AC Boxtel. Website: https://www.bg.legal

Ik heb een afspraak bij Lathouwers voor een reparatie/onderhoudsbeurt. Gaat die afspraak nog door?
Voorlopig zal Lathouwers haar werkzaamheden in opdracht van de curator voortzetten. Dat betekent dat de al ingeplande afspraken gewoon doorgaan. Zoals u gewend bent, zult u de werkzaamheden bij het ophalen van uw auto moeten afrekenen. Voor verdere informatie kunt u contact met de klantenservice opnemen via klantenservice@lathouwers.nl.

Wat is de oorzaak van het faillissement van Lathouwers?
In ieder faillissement doet de curator onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curator maakt zijn bevindingen aan crediteuren kenbaar middels de openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u op de website van Bogaerts & Groenen advocaten terugvinden [www.bg.legal]. Het eerste verslag wordt in december 2014 gepubliceerd. Daarna komt er ieder half jaar een nieuw verslag. De faillissementsverslagen zijn terug te vinden op http://insolventies.rechtspraak.nl

Informatie voor leveranciers en schuldeisers

Ik heb een vordering op Lathouwers. Hoe kan ik mijn vordering indienen?
Als u een vordering heeft op Lathouwers dan kunt u deze per e-mail bij de curator indienen. Op de website van Bogaerts & Groenen advocaten [www.bg.legal ] treft u hiertoe het Formulier indienen vordering aan.

Ik heb mijn vordering ingediend maar ik heb nog niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curator?
Vanwege het grote aantal schuldeisers kan het even duren voordat de curator uw e-mail heeft verwerkt. Op iedere indiening van een vordering wordt gereageerd. Heeft u twee maanden na het indienen van uw vordering nog niks gehoord? Neem dan nogmaals contact op met de curator. Er is dan wellicht iets mis gegaan met uw e-mail.

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen?
Ja, het heeft altijd zin om uw vordering bij de curator in te dienen. Indien de curator voldoende actief realiseert, kan er een uitkering op uw vordering worden gedaan.

De curator heeft mij laten weten dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat betekent dat?
Uw vordering kan niet worden opgenomen in het faillissement. Meestal komt dat omdat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement van Lathouwers is uitgesproken. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen.

Ik heb omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik aan Lathouwers had gestuurd. Kan ik de omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst?
U kunt pas omzetbelasting terugvragen wanneer het helemaal duidelijk is dat er geen uitkering zal plaatsvinden in het faillissement van Lathouwers. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een uitkering kan worden gedaan. Pas nadat de uitdelingslijst is opgemaakt en duidelijk is of u iets zult ontvangen en hoeveel, kunt u omzetbelasting terugvragen.

Algemene informatie

Welke vennootschappen zijn er failliet?
Op 2 december 2014 zijn de volgende vennootschappen zijn in staat van faillissement verklaard:

  • Lathouwers Autobeheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BV) ‘s-Hertogenbosch aan de Balkweg 4A (KvK 17709792);
  • Lathouwers Den Bosch B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BD) ‘s-Hertogenbosch aan de Afrikalaan 2 (KvK 15900711);
  • Lathouwers Uden B.V., h.o.d.n. Lathouwers, statutair gevestigd te (5462 GC) Uden en kantoorhoudende te (5462 GC) Veghel aan de N.C.B.-laan 119 (KvK 16801229);
  • Service Station Lathouwers B.V., h.o.d.n. Lathouwers Tilburg, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BV) ‘s-Hertogenbosch aan de Balkweg 4A (KvK 15958485);
  • Laro-Import B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5232 BD) ‘s-Hertogenbosch aan de Afrikalaan 2 (KvK 17114322);

Alle vestigingen van Lathouwers (’s-Hertogenbosch en Veghel) vallen onder het faillissement.

Wie is de curator en wat is zijn adres?
mr. D.P. Schalken van Bogaerts & Groenen advocaten is benoemd tot curator. Het adres van Bogaerts & Groenen advocaten is Postbus 127, 5280 AC te Boxtel.

Wat is de oorzaak van het faillissement van Lathouwers?
In ieder faillissement doet de curator onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curator maakt zijn bevindingen aan crediteuren kenbaar middels de openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u op de website van Bogaerts & Groenen advocaten terugvinden. Het eerste verslag wordt in december 2014 gepubliceerd. Daarna komt er ieder half jaar een nieuw verslag. De faillissementsverslagen zijn terug te vinden op http://insolventies.rechtspraak.nl

Komt er een doorstart?
Dit is onzeker. De curator is met partijen in gesprek om een doorstart te realiseren. Daarom worden de werkzaamheden van Lathouwers voorlopig door de curator voortgezet. Zodra er nieuws is over een doorstart zal de curator dit bekend maken.

Informatie voor leveranciers en schuldeisers

Ik heb een vordering op Lathouwers. Hoe kan ik mijn vordering indienen?
Als u een vordering heeft op Lathouwers dan kunt u deze per e-mail bij de curator indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier indienen vordering. Een toelichting hierop treft u in onze crediteurenbrief. Beide bestanden treft u onder de FAQ’s aan.

Ik heb mijn vordering ingediend maar ik heb nog niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curator?
Vanwege het grote aantal schuldeisers kan het even duren voordat de curator uw e-mail heeft verwerkt. Op iedere indiening van een vordering wordt gereageerd. Heeft u twee maanden na het indienen van uw vordering nog niks gehoord? Neem dan nogmaals contact op met de curator. Er is dan wellicht iets mis gegaan met uw e-mail.

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen?
Ja, het heeft altijd zin om uw vordering bij de curator in te dienen. Indien de curator voldoende actief realiseert, kan er een uitkering op uw vordering worden gedaan.

De curator heeft mij laten weten dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat betekent dat?
Uw vordering kan niet worden opgenomen in het faillissement. Meestal komt dat omdat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement van Lathouwers is uitgesproken. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen.

Ik heb omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik aan Lathouwers had gestuurd. Kan ik de omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst?
U kunt pas omzetbelasting terugvragen wanneer het helemaal duidelijk is dat er geen uitkering zal plaatsvinden in het faillissement van Lathouwers. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een uitkering kan worden gedaan. Pas nadat de uitdelingslijst is opgemaakt en duidelijk is of u iets zult ontvangen en hoeveel, kunt u omzetbelasting terugvragen.

Overig

Hoe blijf ik op de hoogte van de behandeling van het faillissement van Lathouwers?
U kunt de stand van zaken in het faillissement van Lathouwers terugvinden in de openbare faillissementsverslagen van de curator. Deze worden gepubliceerd op http://rechtspraak.insolventies.nl. Het eerste verslag wordt in december 2014 gepubliceerd. Daarna komt er ieder half jaar een nieuw verslag.

Het heeft geen zin om over uw vordering contact op te nemen met de curator, anders dan om uw vordering in te dienen bij de curator. De curator neemt iedere ingediende vordering in behandeling en zal daarop reageren.

Hoe lang gaat de afwikkeling van het faillissement van Lathouwers duren?
Het is nog niet bekend hoe lang de afwikkeling van het faillissement van Lathouwers zal duren. Doorgaans neemt de afwikkeling van een faillissement 2 tot 3 jaar in beslag. De meest recente stand van zaken vindt u in de openbare faillissementsverslagen.

Disclaimer
Hoewel de antwoorden op de FAQ’s met zorg zijn samengesteld, staat de curator niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de beantwoording van de FAQ’s. Aan de FAQ’s kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Formulieren
Crediteurenbrief
Crediteurenformulier

BG.legal