Faillissementsverslag "De Harense Smid"

03 jun 2013

Afbeelding

 

 

 

Klanten kunnen zich met vragen over het bestelde product en/of garantieverplichtingen wenden tot de klantenservice van De Harense Smid met telefoonnummer 0412 – 69 36 00. De klantenservice van De Harense Smid blijft operationeel. Voor alle klanten van de Nederlandse winkels en de website met openstaande orders, aanbetalingen, lopende reparaties, etc. neemt de nieuwe eigenaar direct alle zorg over. Op de website is de laatste informatie met betrekking tot de openstellingen te raadplegen.

Crediteuren van de Harense Smid worden verzocht om hun vordering schriftelijk in te dienen bij de curator door middel van het op de website van de curator te vinden crediteurenbrief en crediteurenformulier.

De curator zal zelf het initiatief nemen tot het geven van verdere persverklaringen indien er ontwikkelingen zijn in dit faillissement.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN CREDITEUREN

 1. Hoe kan ik mijn vordering indienen?
  Op de website van Bogaerts & Groenen advocaten [www.bg.legal] vindt u een kopje “De Harense Smid B.V.”. Onder het kopje “crediteuren” vindt u de crediteurenbrief alsmede het indieningsformulier. U kunt het formulier printen, invullen en voorzien van bijlage[n] via de e-mail retourneren naar het kantoor van de curator: crediteurendhs@bg.legal
 2. Ik heb eigendomsvoorbehoud. Hoe kan ik dit claimen?
  Voor het indienen van eigendomsvoorbehoud verwijzen wij u naar het antwoord onder vraag 1. Geeft u op het crediteurenformulier expliciet aan dat het gaat om eigendomsvoorbehoud! Bij uw indiening dient u de overeengekomen en getekende algemene voorwaarden alsmede stukken waaruit uw eigendom blijkt, direct mee te sturen. Voor het ophalen van uw eigendommen worden mogelijk speciale dagen georganiseerd. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij een doorstart is het mogelijk dat de doorstartende partij afspraken met u maakt over uw goederen en de vordering.
  Uw vordering kunt u indienen via crediteurendhs@bg.legal
 3. Wanneer krijg ik een reactie op mijn ingediende vordering?
  Gezien de omvang van dit faillissement kan het enige tijd duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Indien u uw vordering indient via crediteurendhs@bg.legal krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Let op: dit is niet de bevestiging van uw indiening!
 4. Kan ik mijn btw over de vordering al terugvorderen?
  Helaas, u kunt uw btw nog niet terugvorderen. Pas als het faillissement zal worden afgewikkeld zal duidelijkheid zijn of er enige uitkering kan worden gedaan aan crediteuren. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, krijgt u daarvan automatisch schriftelijk bericht van ons.

Disclaimer
Hoewel de antwoorden op de FAQ’s met zorg zijn samengesteld, staat de curator niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de beantwoording van de FAQ’s. Aan de FAQ’s kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

BG.legal