Gebruik Google Analytics mogelijk in strijd met de AVG

04 feb 2022

Recent heeft de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde, ofwel “DSB”) bepaald dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het programma verzamelt namelijk de IP-adressen en cookiegegevens van (website)gebruikers. Deze (persoons)gegevens worden vervolgens opgeslagen in de Verenigde Staten (VS).

In het Schrems II-arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) bepaald dat in de VS geen passend beschermingsniveau voor de privacy van EU-burgers wordt geboden.[1] Vanwege de ingrijpende surveillance wet- en regelgeving in de VS, mag men volgens het HvJEU niet zonder meer persoonsgegevens delen met de VS. De door Google gebruikte Standard Contractual Clauses (SCC) en de door Google getroffen aanvullende maatregelen (het pseudonimiseren van (persoons)gegevens), waren volgens de DSB onvoldoende om het ontoereikende beschermingsniveau in de VS te verhelpen.

Het oordeel van de DSB heeft veel teweeg gebracht in Europa. Zo heeft de Noorse toezichthouder aanbevolen om Google Analytics niet meer te gebruiken. Daarnaast heeft De Autoriteit Persoonsgegevens een disclaimer toegevoegd aan haar Google Analytics handleiding, waarin staat dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan.

Wij raden u dan ook aan om uw websites te controleren en na te gaan of er persoonsgegevens met landen buiten de EU worden gedeeld. Van de verdere ontwikkelingen omtrent Google Analytics houden wij u uiteraard op de hoogte.

Artikel geschreven door Robin Verhoef.

[1] HvJEU 16 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II).