Gebruik van TM, ® en © tekens

02 sep 2022

Wat betekenen deze tekens en wanneer mag je ze gebruiken? Deze tekens worden gepast en ongepast gebruikt. Het is van belang om te voorkomen dat je door onjuist gebruik van deze tekens gedoe krijgt.

Wat betekenen de tekens?

Het ® teken

Het ® teken staat voor Registered Trademark (geregistreerd merk). Als het ® teken achter een merk is geplaatst, bijvoorbeeld BG.legal®, dan betekent dit dat het merk is geregistreerd. Door gebruik van het ® teken ontstaat er geen merkrecht. Een merkrecht ontstaat pas na registratie ervan. Binnen de Benelux en de EU ben je niet verplicht om het ® teken te gebruiken in tegenstelling tot de VS. Om in de VS schadevergoeding te vorderen van inbreukmakers, ben je verplicht het ® teken te gebruiken.

Het TM teken

Het TM teken staat voor Trademark (merk). Het wezenlijk verschil met het ® teken is dat voor het gebruik van het TM teken geen merkregistratie is vereist. Het TM teken geeft in de VS bescherming op de naam of het logo zonder deze te registeren. In de EU kennen we een dergelijke regeling niet. Om je naam of logo te beschermen in de EU is een merkregistratie verplicht. Het TM teken wordt ook weleens gebruikt om aan te geven dat een teken als merk is aangevraagd.

Het © teken

Het © teken staat voor Copyright (auteursrecht). Met dit teken wordt aangegeven dat een werk auteursrechtelijk is beschermd. Dit zie je dan ook vaak bij een foto, in een boek of op een website. Als een werk auteursrechtelijk is beschermd mag dit werk niet zonder toestemming gebruikt of verveelvoudigd worden.

Is het verplicht om het © teken bij al je werken te vermelden? Nee, in Nederland ontstaat het auteursrecht namelijk automatisch. Het © teken is afkomstig uit de Verenigde Staten waar het tot 1989 verplicht was om het © teken te gebruiken.

fact tekens linkedin


Gevolgen van verkeerd gebruik

Alle drie de tekens hebben een betekenis voor consumenten en concurrenten. De gemiddelde consument weet dat een ® of TM teken te maken heeft met een merk. Door gebruik te maken van het ® teken zonder een merkregistratie te hebben, wordt de consument misleid. Dit kan ervoor zorgen dat de ACM kan optreden tegen het misleidende gebruik van het ® teken.

Daarnaast heeft de rechtbank Den Haag[1] geoordeeld dat het gebruik van het TM teken de onjuiste en misleidende suggestie wekt dat er sprake is van een merk. Het gebruik van het TM teken voor niet-geregistreerde merken is dan ook niet mogelijk in de Benelux. In de Benelux (en EU) kan alleen sprake zijn van een merkrecht als er een merkinschrijving is.

Meer informatie

Wil je weten of en hoe je het ®, © of TM teken kunt gebruiken of heb je vragen over het merkenrecht? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

[1] Rb Den Haag 22 augustus 2012, HA ZA 11-2417

Mustafa Kahya nieuw 1