Gemeenten vrezen dat maatregelen stikstof tekortschieten

07 okt 2019

De maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde voor de problemen rondom stikstof gaan er ‘niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven’. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die juist vreest voor ‘langdurige en dure vergunningverleningsprocedures’. Lees hier het hele artikel.

Bestuursrecht-advocaat Kim Albert: "Het kabinetsstandpunt zorgt nog voor koudwatervrees bij gemeenten, die drempelwaarden missen waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. Zolang die er niet zijn zal de bouwpraktijk zich ook moeten richten op de volgende mogelijkheden:

  • Met de zgn. AERIUS-calculator aantonen dat geen sprake is van stikstofneerslag en een vergunning mogelijk is;
  • De ADC-toets uitvoeren en aantonen dat alternatieven ontbreken, sprake is van een dwingende reden van openbaar belang en natuurcompensatie toepassen;
  • Met een ecologische toets aantonen dat er geen significante negatieve effecten op Natura-2000 gebieden zijn;
  • Gebiedsgerichte maatregelen en uitkoop d.m.v. intern en extern salderen om toename van stikstofneerslag tegen te gaan;
  • Afromen binnen bestaande vergunningen."

PAS
Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten.

Kim Albert