Gezondheidsclaims in reclame: Do's en Don'ts

15 apr 2020

Websites en advertenties staan er vol mee: gezondheidsclaims. ‘Het nummer 1 middel tegen rugpijn’. ‘Verbetert uw nachtrust’. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat deze claims niet zomaar mogen worden geuit. Daarom ga ik in dit artikel in op de do’s en don’ts bij gezondheidsclaims in reclame.

Wat is reclame?

 Zoals gezegd komen gezondheidsclaims voor in reclame. Het woord ‘reclame’ is een breed begrip. Er is al snel sprake van reclame. In de praktijk kan de volgende definitie worden gehanteerd:

Reclame is iedere aanprijzende uiting van goederen en/of diensten.

Hier vallen verschillende soorten reclame-uitingen onder. Denk bijvoorbeeld aan Google Ads die in beeld komen na het invoeren van een zoekopdracht in Google. Eerder schreef ik daar al een blog over. Maar denk ook aan de tekst op een website. Hoewel de tekst in eerste instantie wellicht niet bedoeld is als reclame, kan er toch sprake zijn van reclame. En als dat het geval is, moet de tekst voldoen aan de reclame wet- en regelgeving.

De Nederlandse wet kent veel soorten reclameregels waaraan moet worden voldaan. We hebben de algemene reclameregels uit het Burgerlijk Wetboek, maar ook specifieke reclameregels. Zoals regels voor het maken van reclame voor medische hulpmiddelen. Of voor het maken van reclame voor levensmiddelen en voedingssupplementen. In reclame waar dit soort middelen worden aangeprezen komen gezondheidsclaims het meest voor.

Wat is een gezondheidsclaim?

 Een gezondheidsclaim stelt dat het middel waarvoor reclame wordt gemaakt een positieve/gunstige invloed heeft op de gezondheid. Het gebruik van het middel is dus voordelig voor je gezondheid. Een veelvoorkomend voorbeeld is een kuipje boter waarop staat dat de boter cholesterolverlagend werkt.

De Europese Commissie onderscheidt ten aanzien van levens- en voedingsmiddelen drie soorten gezondheidsclaims:

 1. De functieclaim: zegt iets over de rol van een stof bij de ontwikkeling en functies van het lichaam, psychologie of gewichtscontrole.
 2. Ziekterisicobeperkingsclaim: claim die de indruk wekt dat de consumptie van een levensmiddel een risico voor het ontstaan van een ziekte bij de mens in belangrijke mate beperkt.
 3. Gezondheidsclaim: claims die betrekking hebben op de groei en ontwikkeling van kinderen.

Ten aanzien van deze claims heeft de Europese Commissie een lijst opgesteld van toegestane en afgewezen gezondheidsclaims. Deze lijst is te vinden in het EU-register.

DO

 Als alle wetgeving en reclamecodes in acht worden genomen, adviseren wij om de volgende DO’s te hanteren:

 • Vermeld de naam van het product.
 • Vermeld de naam van de verkopende partij.
 • Gezondheidsclaims moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn.
 • De claim moet voor de consument begrijpelijk zijn. Gebruik geen dubbelzinnige tekst.
 • Gebruik reviews van gebruikers.
 • Gaat het om een medisch hulpmiddel? Meld dat dan ook.
 DON’T

 Let ten slotte op de volgende DON’TS bij het gebruiken van gezondheidsclaims in reclame:

 • Gebruik geen aanbevelingen van artsen. Ook niet impliciet door een foto van een persoon in een doktersjas op uw website te plaatsen.
 • Ken geen geneeskundige werking aan levensmiddelen toe. Dat is verboden.
 • Voorkom beweringen die aan levensmiddelen de eigenschap toeschrijft een ziekte te voorkomen of behandelen.
 • Geef geen tijdsindicatie voor het verliezen van gewicht. Het tonen van voor- en na-foto’s valt daaronder.
 • Speel niet in op angst door afschrikwekkende afbeeldingen te gebruiken.
 • De reclame mag niet in strijd zijn met informatie op de verpakking of gebruiksaanwijzing.
 • Geef geen garantie, zoals de tekst ‘blijvend resultaat’.
Conclusie

Ben je na het lezen van de DO’s en DON’TS benieuwd of jouw gezondheidsclaim aan de eisen voldoet? Wij toetsen de gezondheidsclaim graag preventief. Neem daarvoor vrijblijvend contact op.