Grenzen Reclame Workshop

06 jun 2018

 

U heeft het waarschijnlijk ook gelezen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: Retailnews.nl 9 maart 2018)

“Looking for a new Suit Supplier”.

Waar liggen de grenzen bij vormgeving van producten en reclame? Welke (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen spelen daarbij een rol? Wanneer maak je inbreuk en wanneer is er geen probleem?

Bogaerts & Groenen advocaten organiseert workshops om de grenzen te verkennen.

In deze workshop beginnen we met, aan de hand van concrete voorbeelden, het juridisch kader toe te lichten.  Voorbeelden waarbij steeds de vraag was of de twee modellen teveel op elkaar leken waardoor de ene inbreuk maakte op intellectuele eigendomsrechten op de andere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze toelichting van het juridisch kader zal de meeste tijd van de workshop besteed worden aan concrete voorbeelden, die de deelnemers ook zelf kunnen voorleggen. De vraag zal steeds zijn of dit kan, niet kan of een twijfelgeval is:

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie