Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door nieuwe weigeringsgronden Mijnbouwwet

19 mei 2015

De Mijnbouwwet wordt verrijkt met een aantal weigeringsgronden die zien op een betere bescherming van de grondwater- en drinkwaterkwaliteit. De Tweede Kamer heeft namelijk op 28 april 2015 een amendement van Jan Vos [PvdA] en Liesbeth van Tongeren [GroenLinks] aangenomen.

De belangrijkste waarden zoals milieu en een noodzaak voor behoud van een goede grondwater- en drinkwaterkwaliteit zijn nieuwe weigeringsgronden bij de toetsing van mijnbouwexploitatie en winningsvergunningen, zodra de wijzigingen van kracht zijn.

Bij dit alles is uitgangspunt dat de leefomgevingskwaliteit niet mag verslechteren. Dit is een belangrijke toevoeging van de Mijnbouwwet. De naam doet vermoeden dat het gaat om zaken uit een grijs verleden, maar niets is minder waar. Denk alleen al aan de gaswinning, maar ook aan schaliegas.

De gewijzigde Mijnbouwwet moet nog wel in werking treden, maar de inhoudelijke wijziging op dit punt is wel een feit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende,

BG.legal