Helpdesk Omgeving & Bouwen / Water & Energie

Voor juridische vragen die te maken hebben met omgevingsaspecten of met het aspect water heeft Bogaerts & Groenen advocaten juridische helpdesks geopend.
Onze advocaten van de sectie Overheid en Omgeving maken kosteloos een QuickScan van uw vraag. Aan de hand van de QuickScan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.

Helpdesk Omgeving & Recht
Juridische vragen die te maken met omgevingsaspecten als vergunningverlening voor het bouwen van woningen of het in gebruik nemen van stallen of een fabriek, verkeerslawaai, monumentenzorg, dwangsommen wegens illegale bebouwing , natuurgebieden, emissie van ammoniak, veiligheidscontouren bij industrieterreinen, bomenkap,  beperkingen door een bestemmingsplan enzovoort, kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Omgeving & Recht.

Helpdesk Water & Energie
Juridische vragen die te maken met het aspect water [denk aan gebruik van uiterwaarden, waterkwaliteit, waterzuivering, vergunningverlening, dijklichamen enzovoort] en energie [denk aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, maar ook: productie, levering, transport van energiebronnen, vergunningverlening en aanbestedingen enzovoort] kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Water & Energie.

Onze advocaten van de sectie Overheid en Omgeving maken kosteloos een QuickScan van uw vraag. Aan de hand van de QuickScan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met mr. Kim Albert

Kim Albert
E. albert@bg.legal
T. 088-1410817