Het belang van merkbewaking

01 jul 2022

Na een merkregistratie krijgt u het alleenrecht om het merk te gebruiken voor de producten en/of diensten waarvoor het is geregistreerd. Dit betekent niet dat een ander partij hetzelfde merk kan aanvragen. Merkbewaking kan helpen merkregistraties van overeenstemmende tekens te voorkomen.

Een merkenbureau zal bij haar beoordeling van de merkaanvraag geen rekening houden met eerder geregistreerde merken. De beoordeling van het merkenbureau ziet op de formele vereisten en absolute gronden.

Dus aanvragen van merken die op uw merk lijken moet u in de gaten houden. Na de publicatie van het merk in het merkenregister kan er gedurende 2 maanden oppositie worden ingesteld. Oppositie tegen de aanvraag gedurende deze periode is relatief goedkoop.

Het komt vaak voor dat een merk pas in het economisch verkeer wordt gebruikt ná registratie van het merk. Als dit het geval is, zal er een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt moeten worden. Dit brengt kosten met zich mee. Het is dus belangrijk om constant de merkenregisters in de gaten te houden voor aanvragen van overeenstemmende merken in dezelfde klassen.

Overeenstemmend merk

Er is sprake van een overeenstemming als er auditief, visueel en/of begripsmatig gelijkenissen zijn. Hier zijn veel (oppositie)procedures over gevoerd. Een voorbeeld is COBO/COBI[1] waarbij het Gerechtshof heeft geoordeeld dat COBI moet worden geweigerd. Andere voorbeelden zijn waar “HALLOUMI” succesvol oppositie heeft ingesteld tegen “POLLOUMI” en “MIKASA” tegen ‘micasa” succesvol heeft opgetreden.

Kortom, het is belangrijk om op tijd op te treden tegen merkaanvragen die te veel lijken op uw eigen merk. Wij kunnen hierbij helpen door de merkbewaking uit handen te nemen. Wij zullen de registers in de gaten houden, melding maken bij een mogelijk inbreuk makende merkregistratie en u adviseren over mogelijke vervolgstappen.

Meer weten over de dienst Merkbewaking? Klik hier voor meer informatie.

[1] Benelux-Gerechtshof, tweede kamer, 3 mei 2022, C2021/1

Mustafa Kahya nieuw 1