Het Lente-akkoord de [mogelijke] gevolgen voor het arbeidsrecht

24 mei 2012
  1. De duur en hoogte van de WW-uitkering blijft ongewijzigd, maar werkgevers gaan de eerste zes maanden van de werkloosheidsuitkering voor hun rekening nemen. Het UWV betaalt de WW dan uit en verhaalt vervolgens de kosten op de werkgever. In 2013 gaat de WW-premie voor werkgevers tijdelijk omhoog. Verder wordt de doorwerkbonus afgeschaft. Voor kleine werkgevers worden maatregelen getroffen, om het voorgaande financieel mogelijk te maken.
  2. Ook het ontslagrecht wordt aangepakt. Er komt één nieuwe wettelijke vastgelegde ontslag-procedure voor contracten voor onbepaalde tijd. Uitgangspunt is een repressieve toetsing door de rechter. De preventieve toets [UWV Werkbedrijf en kantonrechter] verdwijnt. Werknemers kunnen na een hoorprocedure bij hun werkgever bezwaar maken bij de rechter als zij het met hun ontslag niet eens zijn. De procedure moet hierdoor verkort worden en werknemers moeten zo beschermd blijven tegen onredelijk ontslag. Ontslagvergoedingen worden omgezet in een persoonlijk budget, dat werknemers kunnen gebruiken voor scholing en werk-naar-werk-budgetten. De budgetten worden bovendien gemaximeerd. Vanaf 2014 is een kwart maandsalaris per gewerkt jaar de norm voor een ontslagvergoeding, tot een maximum van een half jaarsalaris.
  3. In 2013 moeten werkgevers tijdelijk 16% extra belasting betalen over de lonen die dit jaar meer dan € 150.000,-- bedragen.
  4. Vertrekbonussen van € 531.000,-- of meer worden belast tegen 75%.
  5. Woon-werkverkeer wordt belast door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding (€ 0.19 per kilometer). Het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast.
  6. De woon-werk kilometers met de auto van de zaak of leaseauto’s worden belast.

 

BG.legal