Hoe raar kan het lopen!

15 mei 2012

Met betrekking tot het griffierecht heeft de Hoge Raad op 16 maart jl. [NJ 2012/275] een belangwekkend arrest gewezen. Het gaat over de verantwoordelijkheid van de advocaat voor het tijdig voldoen van griffierecht, in dit geval bij de Hoge Raad. Na het aanbrengen van de zaak ontving de advocaat een brief, waarin werd geschreven dat op korte termijn een acceptgiro voor het griffierecht zou worden gezonden. Deze acceptgiro is nooit gestuurd. Vervolgens verliep de termijn van vier weken voor betaling van het griffierecht. Geoordeeld werd dat de advocaat, als deskundige, zelf zorg dient te dragen voor tijdige betaling van griffierecht, ook indien een acceptgiro [ondanks toezegging] uitblijft. Het gevolg was een niet-ontvankelijkheid van de cliënt van de advocaat.

Het is dus zaak om zelf uiterst alert te blijven op voldoening van het griffierecht, en niet simpelweg te vertrouwen op mededelingen van de griffie.