Hulp bij letselschade geen overbodige luxe

09 dec 2013

Een ongeval komt altijd volledig onverwacht. Vaak gelukkig met alleen materiële schade. Maar er kan ook sprake zijn van ernstig letsel of zelfs overlijden. Naast de emotionele kant van de zaak rijzen er allerlei vragen voor het slachtoffer of de nabestaanden. Kan ik een claim indienen en bij wie? Wat kan ik vorderen. Hoe gaat het in zijn werk? Kortom wat komt erbij kijken?

Afbeelding

Aansprakelijke partij
U kunt in het verkeer, op het werk, thuis of door een medische fout gewond raken. Mogelijk dat er iemand aansprakelijk is voor de schade die u daardoor lijdt. Wie aansprakelijk is moet de schade vergoeden. De aansprakelijke partij is in de regel verzekerd zodat u, als slachtoffer of nabestaande, te maken hebt met de verzekeraar.

Verzekeraar
Het voordeel van een verzekeraar is dat er meestal voldoende geld is om de schade te vergoeden. Wel heeft u dan te maken met een tegenpartij die specialistische kennis heeft. Voor u zal het waarschijnlijk de eerste keer [en hopelijk] laatste keer zijn.
Het is dan ook verstandig dat u deskundige bijstand krijgt.

Kosten
Als de aansprakelijkheid is erkend worden de advocaatkosten, de kosten van de medisch adviseur en eventuele arbeidsdeskundige meestal volledig voldaan.

Mogelijke schade
De schade kan bestaan uit:

 • voertuigschade
 • kledingschade
 • extra reiskosten
 • onderhoud van woning en tuin
 • huishoudelijke hulp
 • aanpassingen huis
 • ziektekosten die voor eigen rekening blijven
 • verlies van arbeidsvermogen [gemis aan inkomsten omdat u niet meer kan werken]
 • pensioenschade
 • smartengeld

Medische gevolgen
Om de schade te kunnen verhalen moeten de medische gevolgen van het ongeval worden vastgesteld. Met uw toestemming wordt medische informatie opgevraagd bij de behandelend artsen. De medische adviseur van de advocaat adviseert hierbij. Bijvoorbeeld over de mate van blijvende invaliditeit, of expertise gewenst is en wat de [medische] verwachtingen voor de toekomst zijn.

Huisbezoek
Bij ernstig letsel is het gewenst dat de advocaat u thuis bezoekt. Veelal gebeurt dit samen met iemand van de verzekeraar.

Inschakeling arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige kan o.a ingeschakeld worden voor:

 • begeleiding bij re-integratie
 • meedenken over eventuele aanpassingen op het werk
 • advisering omtrent omscholing

Ook kan een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om samen met de verzekeringsgeneeskundige vast te stellen wat voor inkomen u zonder het ongeval zou hebben verdiend en wat u met het letsel nog kan verdienen.

Dit is overigens een andere arbeidsdeskundige dan die van het UWV. Door de advocaat van het slachtoffer en verzekeraar wordt gezamenlijk een arbeidsdeskundig bureau ingeschakeld die ervaring heeft met letselschade slachtoffers. Ook kijkt de arbeidsdeskundige naar het specifieke slachtoffer. Bij het zoeken naar andere geschikte functies of omscholing worden naast het arbeidsverleden, ervaring en opleiding ook de wensen en interesses meegenomen. De arbeidsdeskundige die wordt ingeschakeld door het UWV kijkt hier niet naar.

Afwikkelen van uw schade
Afwikkelen is pas verstandig wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Een medische eindsituatie kan betekenen dat u geheel bent hersteld of dat er nog restklachten zijn of invaliditeit waar geen veranderingen meer in worden verwacht. Pas bij een medische eindsituatie kan de toekomstige schade worden ingeschat. Wikkelt u de schade eerder af dan kunt u niet meer op de zaak terugkomen ook als er toch meer schade blijkt te zijn.

Voorschotten
In afwachting van de eindafwikkeling zal de verzekeraar veelal voorschotten verstrekken zodat u niet de financiële problemen komt.

Conclusie
Meestal gaan er zeker bij ernstig letsel, enkele jaren overheen voordat er [verantwoord] afgewikkeld kan worden.
De vaststelling van aansprakelijkheid en afwikkeling van uw letselschade is niet eenvoudig. Er zijn veel [wettelijke] regels en uitspraken van rechters over aansprakelijkheid, over wat u kunt vorderen en bij wie.
U raakt veelal het overzicht kwijt. Het is daarom verstandig een letselschade advocaat in te schakelen. Deze gespecialiseerde advocaten herkent u aan het lidmaatschap van de LSA [Vereniging voor Letselschade Advocaten]. Voor LSA advocaten gelden zeer hoge kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.
Door inschakeling van deskundige bijstand kunt u zich concentreren op herstel.
 

Dit artikel is geplaatst in "De Uitstraling", december 2013