Inkoopprocedures in de zorg in coronatijd

23 apr 2020

In zogenoemde richtsnoeren heeft de Europese Commissie (Commissie) uiteengezet hoe de Europese aanbestedingsregels gebruikt kunnen worden wanneer in spoedeisende gevallen overheidsopdrachten geplaatst moeten worden.

De Commissie heeft bevestigd dat de corona-crisis de toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wegens dwingende spoed kan rechtvaardigen.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Deze procedure houdt in dat overheidsinkopers zonder rekening te houden met termijnen en andere procedurevoorschriften rechtstreeks kunnen onderhandelen met marktpartijen. Deze procedure mag worden toegepast als een reguliere (niet) openbare of versnelde procedure ontoereikend is. Daarnaast moet het gaan om omstandigheden die niet voorzienbaar waren en ook niet aan de aanbestedende dienst te wijten zijn.

De Commissie heeft bevestigd dat de onmiddellijke en specifieke behoefte van ziekenhuizen en andere zorginstellingen aan zaken als beschermingsmiddelen, bedden en beademingsapparatuur niet te voorzien was. En aangezien deze behoefte veroorzaakt wordt door de corona-pandemie staat buiten kijf dat sprake is van dwingende spoed om de bewuste producten te verkrijgen.

Conclusie

Overheidsinkopers in de zorg kunnen in veel gevallen deze  procedure dus voorlopig gebruiken terwijl het leveranciers van zorgartikelen de mogelijkheid biedt over de levering van hun producten rechtstreeks met de overheid te onderhandelen. Heeft u als inkoper of leverancier hierover vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rik Wevers via  wevers@bg.legal

Rik Wevers

Contact

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Lees meer
Wie betaalt het loon bij thuis-quarantaine?
Lees meer
Liegen op je cv leidt niet altijd tot ontslag!
Lees meer
Analyse kwaliteitsvraag in vervoersaanbestedingen
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Beleid zorgkantoren inkoop langdurige zorg onrechtmatig
Lees meer
Aanbesteden in het Sociaal Domein zonder gunningscriteria!
Lees meer
AI & Privacy in de zorg, een gelukkig huwelijk?
Lees meer
Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Inschakelen onderaannemers na aanbesteding
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Een proeftijdbeding ná een stage? Volgens de kantonrechter is dat mogelijk.
Lees meer
Dierenarts gewond bij noodslachting stier. Veehouder aansprakelijk?
Lees meer
Gepubliceerde boetes of berispingen zorgpersoneel zijn openbaar
Lees meer
Toegestane onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
Lees meer
Geen recht op transitievergoeding bij ontslag
Lees meer
Verzekeraars mogen geen standaard vergoeding hanteren bij een restitutiepolis
Lees meer
Hoge Raad: arts niet aansprakelijk voor gebruik ongeschikte medische hulpzaak
Lees meer
Rapport Aeternus: Trends en ontwikkelingen in de GGZ
Lees meer
Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
Lees meer
Update aanbestedingsrecht: wijziging Gids Proportionaliteit
Lees meer
Gevolgen letselschadeuitkering na beëindiging huwelijk.
Lees meer
Update zorg: juridische Factsheet Wabvpz
Lees meer
Eerste toewijzing cumulatiegrond voor ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees meer
Strafregels of knielen, je kunt kiezen...
Lees meer
Overwerken door corona, moet ik daarmee instemmen?
Lees meer
Verlaagde transitievergoeding bij brede inzetbaarheid
Lees meer
Aansprakelijkheid ziekenhuis bij plaatsing schouderprothese?
Lees meer
Aanbestedingsrecht: publiek-publieke samenwerking tussen aanbestedende diensten
Lees meer
Verwerking medische persoonsgegevens verduidelijkt in nieuwe UAVG
Lees meer
Het delen van data in de zorg: nieuwe mogelijkheden door blockchain?
Lees meer
Mondeling aanzeggen niet voortzetten tijdelijk arbeidscontract volstaat soms
Lees meer
Fout in inschrijving aanbesteding vaak niet vatbaar voor herstel
Lees meer
Zorgupdate: NZa wil meer regie van zorgverzekeraars
Lees meer
Nieuw wetsartikel verplicht tot gratis inzage in elektronisch patiëntendossier
Lees meer
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst [WGBO] in een notendop
Lees meer
Update: meer aanbestedingen in de zorg
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Glaasje op? Laat je rijden. En stap niet in bij een chauffeur die ook gedronken heeft.
Lees meer
Proactief klagen in aanbesteding
Lees meer
Overzicht nieuwe regels voor oproepkrachten per 1 januari 2020
Lees meer
Een beroep op het vertrouwensbeginsel: koerswijziging in de jurisprudentie
Lees meer
Aanbestedingsrecht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Aanbestedingsdesk
Lees meer
BG.zorg
Lees meer